Egyetértésben az uniós intézmények: Romastratégiára van szükség

Az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tegnapi és mai közmeghallgatásán került bemutatásra Járóka Lívia európai parlamenti képviselő (Fidesz) által készített, a romák társadalmi befogadását célzó uniós stratégiával kapcsolatos jelentés. A közmeghallgatáson jelenlevők egyetértettek: összeurópai prioritás a romák társadalmi befogadásának előmozdítása és egy európai romastratégia megalkotása.

A jelentésben megfogalmazott javaslatok értelmében a kidolgozandó stratégiának egyértelmű mérőszámokon alapuló többszintű és összeurópai cselekvési tervnek kell lennie. A dokumentumnak definiálnia kell az egyes prioritásokat és célkitűzéseket, továbbá létre kell hoznia egy pénzügyi eszközt, amely ezeket a kitűzött célokat leghatékonyabban megvalósító projekteket támogatja. Járóka Lívia a meghallgatáson hangsúlyozta, hogy a stratégiának az etnikai hovatartozás helyett a közös gazdasági jellemvonások alapján kell meghatároznia célközönségét, valamint, hogy egy, a leszakadó mikrorégiókat felmérő uniós válságtérkép alapján szükséges kezelnie a társadalmi kirekesztés területi jellegét.

Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke kijelentette, hogy a romák társadalmi befogadásának kérdése az Európai Unió megkérdőjelezhetetlen prioritása. A politikus elmondta, hogy az ügy összetett jellege miatt a javaslatok értékelésében együtt fog működni Andor László foglalkoztatásért és Johannes Hahn regionális politikáért felelős biztosokkal. Reding hangsúlyozta, hogy támogatni szándékozik Járóka Lívia legtöbb javaslatát, külön kiemelve a bizottsági roma munkacsoport állandósítására, valamint a nemzeti kapcsolattartókként működő tagállami hivatalok felállítására vonatkozó indítványokat. A jelentéssel összhangban a biztos megerősítette: mivel a romák integrációja közös európai cél, ezért a stratégiának mind a huszonhét tagállamra ki kell terjednie.

Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a közelgő magyar soros elnökség nevében kiemelte, hogy a stratégia hitelessége érdekében a tagállamoknak területi és szociális mutatók alapján meghatározott vállalásokat kell tenniük. Az államtitkár hozzátette, hogy az uniós intézményeknek is felül kell vizsgálniuk ellenőrzési gyakorlatukat, hogy a támogatások hatékonyságát és komplexitását biztosítani lehessen. Balog szerint ma Magyarországon minden második mélyszegénységben élő gyermek roma származású és a helyzet a többi tagállamban sem jobb. Az államtitkár szerint ez a legfőbb oka annak, hogy az új magyar kormány egy európai romastratégia megalkotását emelte egyik fő prioritásává.