Szócsörtetés helyett európai cselekvési terv szükséges a romák érdekében

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság közleményeit követően, az európai romák helyzetéről tartott vitát az Európai Parlament Strasbourgban. Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ európai néppárti képviselőnője közös európai roma stratégiát sürgetett, és mint az EP egyetlen roma származású képviselője, visszautasította a romák ügyének politikai célú kihasználását és félreértelmezését.

Járóka Lívia, az Európai Néppárt vezérszónokaként elhangzott beszédében sajnálatának adott hangot, amiért a politikai spektrum bármely oldalán álló döntéshozók ellenfeleik ellen mintegy fegyverként használják a roma ügyet. A képviselőnő elmondta, hogy az Unió alapértékeit, így a megkülönböztetés-mentességet, a toleranciát és szolidaritást teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és bármely uniós állampolgár kiutasítására csak eseti alapon, bírói döntés nyomán, és az érintettek, teljes, szabad és megalapozott beleegyezése alapján kerülhet sor. Járóka emlékeztetett az eljárás során kötelező garanciák és elvek betartására, valamint idézte a Bizottság közleményét, miszerint: “senkit sem lehet kiutasítani csak azért, mert roma“.

 

A képviselőnő felhívta a figyelmet, hogy a politikai vélemény és a jogi értékelés két különböző dolog és bár a kiutasításokat visszataszítónak, vagy túlzottnak találhatjuk, a francia intézkedések jogszerűségének megítélése kizárólag az Európai Bizottság hatásköre. “A nagyarányú hazatelepítések talán visszatetszők, de még inkább visszatetsző volt az elmúlt évek üres emberi jogi szócséplése, amikor gyakorlatilag semmi mást nem tettek a romák szörnyű nyomorának enyhítésére, mint néhány elszavaltak néhány jelszót az anti-diszkriminációról és toleranciáról, amikor az politikailag hasznosnak bizonyult” – mondta Járóka. A képviselőnő az európai romák nevében visszautasította a romák ügyének kihasználását és félreértelmezését valamint kijelentette, hogy a romáknak maguknak kell meghatározniuk a róluk folytatott diskurzus kereteit, feltárniuk a problémákat és kinyilvánítaniuk milyen intézkedésre van szükségük.

 

Az EP Állampolgári, Bel- és Igazságügyi Bizottságának roma stratégiáért felelős jelentéstevőjeként Járóka emlékeztetett, hogy az Európai Parlament, különösen pedig az Európai Néppárt már számtalanszor kinyilvánította, hogy a legtöbb romát sújtó nyomor és társadalmi kirekesztés összeurópai ügy, amely önálló stratégiát igényel. “A stratégiának a társadalmilag kirekesztett romák és a hasonló helyzetben lévő nem romák közös gazdasági jellemzőire kell koncentrálnia, így a strukturális munkanélküliségre, az alacsony képzettségre, a hátrányos helyzetű mikro-régiók helyzetére, valamint az önfoglalkoztatás akadályaira, amelyektől sok roma a kivándorlás révén igyekszik megszabadulni” – mondta Járóka.

Link: http://www.eppgroup.eu/press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=9613&PRContentID=16445&PRContentLG=en