Járóka Lívia hozzázólása az Európa 2020 stratégia politikai jelentőségéről rendezett vitához

A tagállamok gazdaság- és foglalkoztatáspolitikáját közös elvek szerint összehangoló 2020-as stratégia útnak indítása jelenti az előttünk álló talán legfontosabb feladatot.

Szeretném üdvözölni, hogy a fenntartható szociális piacgazdaság, a környezetvédelem és az innováció szempontjai mellett a stratégia nagy hangsúlyt fektet a szegénység és kirekesztés elleni küzdelemre, illetve a társadalmi kohézió erősítésére, amely az előbbieknek is feltétele, és amely a spanyol-belga-magyar elnökségi trió programjának egyik alappillérét jelenti. Fontos előrelépésnek tartom, hogy az Európai Bizottság, a stratégiához kapcsolódó integrált iránymutatásainak második felében ambiciózus és számszerűsített célokat fogalmaz meg e téren, mind az aktív korú lakosság 75%-os foglalkoztatottsága, mind pedig a nemzeti szegénységi küszöb alatt élők számának 25%-os csökkentésével. A fenti célok teljesítésének nyomon követése és ellenőrzése, illetve a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem értékelése céljából érdemes megfontolni a 2001-es laekeni Európai Tanács által elfogadott “Laekeni indikátorok”, illetve azok időközben bővített és tovább részletezett komponenseinek alkalmazását. A laekeni indikátorok részletes és megbízható képet adnak a társadalom egyes csoportjainak a közélet bizonyos szegmenseiben elfoglalt helyzetéről, és az elmúlt években számos uniós intézmény – köztük az Eurostat – alkalmazta sikerrel.