Járóka Lívia hozzászólása a svéd soros elnökség programjáról rendezett vitához

Köszöntöm a hivatalba lépő soros elnökséget és szeretném kifejezni reményemet, hogy a tanácsi trojka harmadik tagjaként, Svédország folytatja majd azt a munkát, amely a cseh és francia elnökségek alatt a romák társadalmi befogadása terén megkezdődött. A távozó cseh elnökség munkáját ugyan számos tényező akadályozta, a romák ügyében mégis pozitív az összkép, hiszen áprilisban megtartotta első ülését a Roma Platform Prágában, júniusban pedig az Európai Tanács megerősítette a romák esélyegyenlőségének általános célkitűzését, felszólítva a Bizottságot és a tagállamokat a romákat sújtó nyomor és társadalmi kirekesztés leküzdésére. Ugyanezen dokumentumban a Tanács elfogadta a romák társadalmi befogadásának Prágában lefektetett közös alapelveit, felszólítva a közpolitikai szereplőket ezek figyelembe vételére és betartására. A trojka eddigi eredményeit tekintve remélem, hogy a svéd elnökség az eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a romák ügyére és mind a befogadó munkaerőpiacról tartandó októberi konferencián, mind pedig a novemberben esedékes esélyegyenlőségi csúcstalálkozón kiemelten kezeli majd Európa legnagyobb kisebbségének ügyét, amely népességszámban meghaladja az elnökség által prioritásként megjelölt Balti térség lakosságát. Remélem továbbá, hogy a már elfogadott elméleti megközelítéseken és eldöntött szervezeti kérdéseken túllépve a svéd elnökség elkezdi majd konkrét tartalommal megtölteni e kereteket.