Profitszerzés helyett társadalmi összefogást

Ma szavazta meg az Európai Parlament Becsey Zsolt jelentését a mikrohitel fejlesztésére irányuló európai kezdeményezésről. Hozzászólásában Járóka Lívia, a mikrohitel-rendszer kiterjesztését és a hátrányos helyzetű csoportok célzott bevonását sürgette.

 Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője a jelentés vitájához benyújtott írásos hozzászólásában kiemelte, hogy a kis családi vállalkozásokat működtetni szándékozók jelentős nehézségekbe ütköznek a kohéziós politika keretében kiírt pályázatokon, különösen a társfinanszírozás tekintetében, ezért a mikrohitelt elérhetővé kell tenni a “nem bankképes” személyek számára is, illetve lehetővé kell tenni a hátrányos helyzetű csoportok célzott bevonását. “A profitszerzéssel szemben a társadalmi kohézió megteremtése kell, hogy elsődleges szerepet kapjon, hiszen az önfoglalkoztatás támogatása lényegesen olcsóbb a munkanélküli juttatásoknál, így nemzetgazdasági szempontból akkor is megéri mikrohitelt nyújtani, ha szigorúan pénzügyi szempontból esetleg nem lenne kifizetődő” – fogalmazott a képviselőnő.

 
Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságában Becsey Zsolt (Fidesz-MPSZ) által készített jelentés többek között felszólítja az uniós intézményeket, hogy a közösségi szabályozás kialakítása során a hátrányos helyzetű csoportokat, így a tartósan munkanélkülieket, a segélyekből élőket, illetve az etnikai kisebbségeket, különösen pedig a romákat helyezze a mikrohitellel kapcsolatos európai kezdeményezések középpontjába. A dokumentum továbbá javaslatokat fogalmaz meg a mikrohitelt nyújtók körének kiterjesztésére, így annak a szabályozására, hogy mikrohitelt ne csak banki engedéllyel rendelkező szervezet nyújthasson.