Folyamatban az Alapjogi Ügynökség munkaprogramja

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének többéves programjáról készít jelentést az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága. Az Európai Tanáccsal együttműködésben készülő keretprogram október 3-i szakbizottsági vitája során Járóka Lívia, a Fidesz - MPSZ néppárti képviselőnője is felszólalt.

Járóka felszólalásában kiemelte annak fontosságát, hogy a romákat mint Európa legnagyobb kisebbségét érintő szempontok már az alapvető dokumentumok szintjén megjelenjenek, mintegy az ügynökség munkafolyamatába épített általános fókuszként. A képviselőnő hangsúlyozta továbbá, hogy a minél hatékonyabb jogvédelem érdekében nem szabad a roma-ügy kezelését elkülönített szervezeti egységekre bízni. Ehelyett szükséges, hogy az ügynökség komoly és átfogó munkába kezdjen roma-szakértők bevonásával, hogy a szervezet minden egyes tevékenysége során már eleve érvényesülhessenek a romák szempontjai. "A romák helyzetének javítása jelenti Európa legégetőbb kisebbségi kérdését" – zárta felszólalását Járóka.

A jelentéstevő Michael Cashman brit szocialista képviselő válaszában kifejtette, hogy a diszkrimináció minden formája ellen egyforma súllyal kell fellépni, és jóllehet a romák alkotják Európa legnagyobb kisebbségét, a legcsekélyebb számú csoportokat is megilleti ugyanaz a figyelem.

Mint ismeretes, 2007 február 15-i rendeletével az Európai Tanács létrehozta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (European Fundamental Rights Agency, FRA). A szervezet székhelye Bécsben található. Az ügynökség célja, hogy az alapvető jogok tekintetében segítséget és tanácsot nyújtson a Közösség és az uniós tagállamok megfelelő intézményeinek és hatóságainak a közösségi jog végrehajtása során, továbbá hogy intézkedéseik megtervezése és meghozatala folyamán támogatást biztosítson számukra. Az ügynökség feladatai között elsőbbséget élvez a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia elleni küzdelem.