Gyermekjogi közmeghallgatás az Európai Parlamentben

2007. április 17-én került megrendezésre a gyermekek jogairól szóló közmeghallgatás a brüsszeli Európai Parlamentbe. A meghallgatás célja, hogy magas színtű szakmai háttért biztosítson egy Európai Uniós színtű gyermekjogi stratégia kialakításához és a témában előterjesztett Európai Parlamenti jelentéshez. Járóka Lívia Néppárti képviselő a meghallgatáson hozzászólalásában kihangsúlyozta: ˝A bizottság gyermekjogi stratégiájának megoldást kell találnis a roma gyermekek kritikus helyzetére.˝

  ˝Annak ellenére, hogy az utóbbi években Európa szerte számos megerősítő intézkedés született  a szegregáció felszámolása érdekében, az elkülönített oktatásban tanuló roma gyermekek száma fokozatosan nő. Az őket oktató iskolák zsúfoltabbak, rosszabbul felszereltek és lényegesen elhanyagoltabbak, mint a nem roma gyermekeket oktató intézmények. Míg az oktatáshoz és a hátrányos megkülönböztetéstől mentes élethez való jog szerves része a nemzetközi emberi jogoknak és a tagállamok alkotmányainak is, a  roma gyermekek emberi jogainak megsértése rendszeres gyakorlat az unió területén.˝- mondta el Járóka Lívia képviselőasszony.  

 

A közmeghallgatás az Európai Unió szerepét vizsgálta a gyermekjogok hatékonyabb érvényesítése érdekében. Ezen belül is külön figyelmet szentelt a gyermekszegénység és társadalmi integráció kapcsolatának. A rendezvény témái között szerepelt továbbá a gyermekek ellen elkövetett szülői erőszakkal kapcsolatos európai jogi rendszer vizsgálata, és a gyermekmenekültek és menedékkérő gyermekek  helyzetének bemutatása.

 

A konferencián részt vett Roberta Angelini, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagja, gyermekjogokról szóló parlamenti jelentés előadója, Jean Marie Cavada az előbbi bizottság elnöke, Anna Záborska a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, Franco Frattini az Európai Bizottság alelnöke, igazságügyért, szabadságjogokért és biztonságért felelős biztosa, valamint számos, a témában tevékenykedő nemzetközi civil szervezet képviselője.