Struktúrális Alapok romák nélkül

A Project on Ethnic Relations (PER) – Etnikai Kapcsolatok Programja – nemzetközi civil szervezet a „Romák és a Strukturális Alapok½ címmel rendezett konferenciát Brüsszelben az európai uniós pénzügyi eszközök felhasználásában rejlő lehetőségekről és nehézségekről.


A konferencián résztvevők a Strukturális Alapok elérésének módszereiről, a romák érdekében felhasználandó uniós alapok kiaknázásának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvizsgálták a már meglévő operációs és regionális programok romák helyzetére kifejtett hatását is.

A konferencián Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő elmondta: „Nagyon kevés információ jut el a polgárokhoz a strukturális alapok felhasználásának lehetőségéről. Ez különösen igaz a roma közösségekre, de sok esetben keveset tudnak a polgármesterek és hivatalnokok is. Még nagyobb problémát jelent, hogy hiányoznak a nemzetközi és hazai sikeres projekt-példák, melyeket követni lehetne, különösen a roma foglalkoztatás elősegítése területén. Mind az állami, mind a magánszektorban erősíteni kell a roma foglalkoztatást, haladéktalanul meg kell kezdeni a piacképes végzettséget adó képzést és átképzést. Stratégiai fontosságú a roma kis és közép vállalkozások támogatása. A tagállamok nemzeti fejlesztési tervei ezeket a szempontokat nagyon felületesen vagy egyáltalán nem említik, ami erősíti azt a feltételezést miszerint a strukturális alapok felhasználásának tervezésénél sem vették azokat figyelembe. Ezért mindenképpen szükséges a romák által sűrűn lakott települések önkormányzatai, és a roma civil szervezetek közötti összefogás egész Európában. Magyarország esetében legfontosabb feladat a roma önkormányzatok informálása és hatékony segítése a projektek tervezésében és a pályázatok elkészítésében. Csak így látok esélyt a strukturális alapok adta pénzügyi források minél eredményesebb kihasználására” –hangsúlyozta Járóka Lívia az EP néppárti frakciójának közleménye szerint.