A roma kisebbség munkaerőpiaci visszaintegrálása Európa érdeke

2006. november 28-án Brüsszelben az Európai Bizottság épületében, José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Ján Figel, az Európai Bizottság oktatásért, képzésért, kultúráért felelős biztosa fogadta Joaquín Cortés roma származású világhírű flamenco-művészt, akinek kétnapos brüsszeli látogatásának célja a figyelem felhívása volt a romaellenesség jelenségére.

Joaquín Cortés-t öt, a romák helyzetével aktívan foglalkozó európai parlamenti képviselő kísérte el a találkozóra, annak reményében, hogy ösztönözzék az Európai Bizottságot egy az európai romák kirekesztésének megszüntetését célzó program kidolgozására.

Járóka Lívia az Európai Néppárt képviseletében a találkozón kifejtette, hogy a romák munkaerőpiaci visszaintegrálása elengedhetetlen a Lisszaboni Stratégia sikeres megvalósításához. Járóka szerint, az európai romákat ért  diszkrimináció elleni küzdelem sikerével,  az oktatáshoz való alapvető joguk védelmével, a nemzeti oktatási rendszerek drasztikus megreformálásával és munkahelyteremtéssel Európa legnagyobb, egyik leggyorsabban növekvő és legfiatalabb kisebbségét lehetne a munkaerőpiac aktív részesévé tenni és segíteni felemelkedésüket a szegénység és munkanélküliség okozta csapdából.

“Ez az Európai Unió és a tagállamok közös felelőssége és érdeke, mivel Európa népessége radikálisan csökken. Az Európai Bizottság 2006-ban kiadott demográfia kommunikációja közli azokat a megdöbbentő adatokat, miszerint 2050-re várhatóan 48 millióra csökken a munkaképes korú lakosság száma, miközben a nyugdíjból élők száma 66 millióra nő. A roma kisebbség munkaereje, tehetsége és kapacitása tehát egy olyan értékes erőforrás, amelyet az európai kormányok nem hagyhatnak figyelmen kívül.

A gettósított vagy fogyatékosok számára létesített iskolákban, – ahová jogtalanul kerülnek a roma diákok és ahol egyes kutatások szerint a 27 európai tagállamban élő roma diákok 60%-a kényszerül tanulni – jóval az átlag alatti az oktatatás színvonala. Ez a képzetlenség körforgását hozza magával, újrateremtve ezzel a szegénységet és a magas munkanélküliséget is. A roma gyerekek oktatása, a felnőttképzés és az átképzések olyan befektetések, melyek sokrétűen fejtik ki hatásukat, és nemcsak a romák helyzetére, de az országok előtt tornyosuló más társadalmi problémákra is pozitív hatással lesznek. Így például hosszú távú megoldást kínálnak Európa legégetőbb demográfiai problémáira is”- mondta el a képviselőnő.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218