Hátrányos megkülönböztetés az oktatásban

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága hétfő késő esti ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el Vera Flasarova ˝A fiatal nőket és a lányokat az oktatás terén érő hátrányos megkülönböztetésről˝ szóló saját kezdeményezésű jelentését.

A dokumentum néppárti árnyékjelentéstevője, Járóka Lívia fideszes képviselő az elfogadott munkaanyag kapcsán elmondta ˝A jelentés célja, hogy az oktatásban tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenség problémáinak megoldása terén az Európai Bizottságot mélyebb elköteleződésre, a tagállamokat pedig olyan nemzeti stratégiák kidolgozásra ösztönözze, melyek eredményeképpen rövid távon a nemek közötti esélyegyenlőség nem csak jól hangzó frázis, hanem megvalósult eredmény lesz.˝

A parlamenti jelentéstervezet -melyet az Európai Parlament decemberi plenáris ülése elé terjesztett- többek között felszólítja a tagállamokat, hogy segítség elő a gyermekeiket gondozó és a tanulmányaikat gyermekszülés miatt megszakító nők képzését és hogy a tanárok és más oktatási szakemberek képzésében érvényesítsék a női esélyegyenlőséget célzó politika követelményeit, továbbá felszólít arra, hogy a nőjogi kérdések legyenek részei a tanárképző és más intézményekben a tanárképzésnek.

Járóka elmondta, hogy a parlamenti állásfoglalás a benyújtott módosításoknak köszönhetően jóval határozottabban fogalmaz a bevándorló illetve a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó lányok és nők -ezenbelül is a romák- minőségi oktatáshoz jutásának nehézségeit, az elkülönített oktatás veszélyeit illetően is.  “Az iskolák rejtett szelekciós mechanizmusán alapuló etnikai szegregáció különösen negatívan befolyásolja a roma nők és lányok alap és szakképzésben való részvételét, munkába állásának lehetőségét és tovább rontja a már ma  is elrettentő munkanélküliségi mutatókat az európai romák körében. A legújabb csehországi kutatások bizonyítják, hogy a romák gyermekük taníttatását nagyon fontosnak tartják, magyar kutatók bizonyították, hogy a romák  középfokú oktatása hosszútávon nem csak megtérülő de nyereséget biztosító befektetés. Az Európai Parlament és civil szervezetek elmúlt két évben a roma oktatási elkülönítés felszámolása érdekében folytatott lobbija következményeként az Európai Bizottság részéről is tapasztalható elmozdulás, hisz Franco Frattini Igazságügyért, Szabadságjogokért és Biztonságért felelős biztos 2006-os gyermekjogokkal foglalkozó munkaanyaga az elkövetkező évek prioritásaként említi a roma gyerekek iskolai deszegregációját. Az elmúlt években roma oktatási deszegregáció területén csak Magyarország fejtett ki komoly szakmai erőfeszítést, az elmaradt eredmények azonban mutatják, hogy az Európai Unió ösztönzése, ellenőrzése és konkrét segítsége nélkül a tagállamok nem készek/képesek  a romák erősödő kirekesztését az oktatás, a lakhatás, az egészségügyi szolgáltatások és a munkaerőpiac területein megállítani és megszüntetni˝- mondta el a képviselőnő.

További inforámációk:

Járóka Lívia:+32 228 45218