Rasszizmusnak nincs helye a demokratikus Európában

Kimondhatatlan csalódást okoztak számomra Dimitar Sztojanov az Európai Parlament bolgár megfigyelőjének múlt heti, romaellenes kijelentései, melyet elektronikus levélben az Európai Parlament összes képviselőjének eljuttatott.

A kirohanás ugyan személy szerint nekem szólt, mégis általános és nagyon visszataszító romaellenes előítéletekről tanúskodik, kiváltképp a roma lányokat és asszonyokat illetően.   Romák milliói szembesülnek nap mint nap az efféle rasszizmus és diszkrimináció kézzelfogható következményeivel.

 

Ezek a sajnálatos megjegyzések jól mutatják, hogy bizonyos körökben még mindig mennyire elfogadható – és milyen mélyen benne van – a romaellenesség.   Efféle rasszizmusnak nincs helye a demokratikus Európában!  Az ilyen kijelentések nemcsak a romákat, de az egész Európai Parlamentet és az általa képviselt értékrendet is mélyen megsértik.   Az a tény, hogy Joseph Borrell elnök valamint Hans-Gert Pöttering az EPP-ED Képviselőcsoport frakcióvezetője és más képviselő kollégáim is azonnal elítélték a bolgár képviselő megnyilvánulását világossá teszi, hogy az Európai Parlament határozottan tiltakozik mindenfajta rasszista gyűlöletbeszéd ellen.

 

Sztojanov kijelentései Bulgária nemzeti érdekeit is sértik, amely Romániához hasonlóan 2007 januárjában európai uniós tag lesz.  Az európai család legfiatalabb tagjaként megérdemli Bulgária, hogy olyan emberek képviseljék, akik demokratikus értékeket vallanak, nem pedig elavult előítéleteket.   Az Európai Unió jelenlegi 25 tagállamának 10 millió roma lakosa van, Bulgáriában és Romániában együttvéve majdnem 4 millió roma él.  A két ország azonban egyelőre nem kíván egyetlen egy roma képviselőt sem az Európai Parlamentbe delegálni.  Ideje lenne, hogy Bulgária és Románia – a demokratikus értékeket képviselve – egy roma EP képviselőt is kiállítson.  Az európai romák súlyos problémáinak megoldása továbbra is az Európai Unió egyik fő feladata kell, hogy maradjon, átfogó roma politika kialakítására van szükség.  A romaellenesség elleni küzdelemben az európai kormányok fő partnerei a roma civil szervezetek kell legyenek, – akik egyébként szintén mély megdöbbenésüket fejezték ki a sértő kijelentések kapcsán.  Én továbbra is Magyarország és a romák jogainak képviseletét szeretném ellátni Európában és szeretnék ebben a folyamatban katalizátorként szolgálni.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218