Megkezdte munkáját Európa legnagyobb roma szerveződése

Az Európai Romák és Vándorlók Fóruma (ERF) december 13-15-e között tartja első plenáris ülését Strasbourgban.

Az Európai Romák és Vándorlók Fóruma nemzetközi roma szerveződés, amelybe európai és nemzeti szinten működő roma civil szervezetek és politikai pártok delegálhatnak képviselőket. A fórum független civil csoportosulás, nem tartozik semmilyen nemzetközi szervezethez vagy kormányhoz, egyedül az Európa Tanáccsal kötött együttműködési megállapodási szerződést.

“Az ERF-nek óriási felelőssége van abban, hogy a roma politika ne gettósodjon tovább. Sokkal többnek kell lennie, mint egy “reprezentáló európai cigány önkormányzatnak”. Az európai roma integráció motorjává kell válnia. Összekötő szerep vár rá: a helyi közösségek felé fordulva a roma önszerveződés megerősítésén kell munkálkodnia, ezenkívül a többségi társadalom tagjai, a nemzeti és a nemzetközi politikai erők felé kell hatást gyakorolnia.”- mondta el Járóka Lívia. Az ERF azonkívül, hogy lehetőséget ad a 42 ország képviseletében érkező roma vezetőknek szakmai és politikai kérdések megvitatására, új szempontok megjelenítésére illetve egységes fellépésre, remélhetőleg egyenrangú partnerévé is fog válni mind a jelentősebb európai civil mozgalmaknak, mind az európai és nemzeti döntéshozó szerveknek.

“Ahogy nekem roma európai parlamenti képviselőnek úgy az ERF-nek is küldetése, hogy rajtunk keresztül a 12-15 millió Európában élő roma hangja ne csak elérjen a róluk döntő intézményekhez – így az Európai Bizottsághoz, a Tanácshoz vagy a nemzeti kormányokhoz – de azok tevékenységét befolyásolni is tudja. Az Európai Parlament részéről a legteljesebb támogatást ígérhetem”- hangsúlyozta a képviselőnő.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218