Járóka Lívia a látszatpolitizálás ellen

Járóka Lívia, az Európai Parlament egyetlen roma származású képviselője, -aki alapító tagja és 2004. szeptember 15. óta alelnöke az "Antirasszizmus és Sokszínűség" nevet viselő európai parlamenti munkacsoportnak- az alábbi közleményben kívánja tájékoztatni a sajtó képviselőit.

Lévai Katalin a magyar szocialista párti delegáció képviselője, a már működő “Antirasszizmus és Sokszínűség” munkacsoport eddigi tevékenységét figyelmen kívül hagyva, a szakmai szempontok mellőzésével különálló munkacsoport megalapításán dolgozik. Járóka Lívia elítéli a megosztó, egyéni törekvéseket szolgáló kezdeményezést. Egyben visszautasítja, hogy nevét és szakmai tekintélyét – tudta nélkül- bárki fölhasználja.

 Járóka a több neves kisebbségi képviselőt tömörítő “Antirasszizmus és Sokszínűség” fórumát tartja alkalmasnak a romákat érintő kérdések hatékony megjelenítésére az Európai Parlamentben. A munkacsoport szakmai múltja, Európa legjelentősebb emberjogi és a kisebbségvédelmet zászlajára tűző civil szervezeteivel való szoros együttműködése megfelelő biztosítékot jelent az eredményes munkához.

 

Járóka fordulatként értékeli a munkacsoport tevékenységét, mivel a romák kirekesztésének ügyét nem önmagában kezeli – ezáltal önkéntelenül is erősítve az elkülönítést – hanem azt a nemzetközi antidiszkriminációs törekvések folyamába helyezi.

 

A “Antirasszizmus és Sokszínűség” munkacsoport havi rendszerességgel Strasbourgban ülésezik. Decemberi találkozóját teljes egészében a romáknak szenteli. Románia és Bulgária csatlakozása kapcsán az ottani romák helyzetét vizsgálja.  A közeljövőben a munkacsoport Magyarországra látogat, hogy személyesen tájékozódjon a közép-kelet európai roma közösségeket érintő kérdésekről.

 

Járóka Lívia az Európai Parlament egyetlen roma származású képviselője nem támogat semmilyen hangzatos, szakmailag megkérdőjelezhető kezdeményezést.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218