Nemzetközi nőnap: Szeminárium a gazdasági válság nőkre gyakorolt hatásairól

A nemzetközi nőnap alkalmából szervez ma szakmai szemináriumot az Oslói Régió Európai Irodája Brüsszelben. Az "Egyenlő jogok és a nők lehetőségei a mai Európában" című rendezvényen Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő a gazdasági válság nőkre gyakorolt hatásáról, valamint a leghátrányosabb helyzetű nők társadalmi befogadásának kilátásairól tart beszédet.

A tegnapi nap folyamán az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága interparlamentáris ülést szervezett a nemzeti parlamentek képviselőnői, valamint nemzetközi szakértők részvételével. A találkozón Járóka Lívia a női jogok előmozdításán munkálkodó civilszervezetek megerősítésének szükségességéről, valamint a roma nők helyzetéről és társadalmi befogadásuk előmozdításáról szóló jelentése célkitűzéseiről beszélt. "A roma nők alkotják a leginkább veszélyeztetett csoportot az EU-ban, akiket a roma férfiaknál is mélyebb nyomor sújt, és a különleges szükségletekkel jellemezhető – így a fogyatékkal élő, idős, gyermeküket egyedül nevelő, vagy nevelőotthonban felnövő – roma nők pedig hatványozottan ki vannak téve a társadalom peremére szorulás veszélyének" – hívta fel a figyelmet a néppárti politikus.

A mai napon a norvégiai választójog nőkre való kiterjesztésének századik évfordulója és a nemzetközi nőnap alkalmából "Egyenlő jogok és a nők lehetőségei a mai Európában" címmel szervez szakmai szemináriumot az Oslói Régió Európai Irodája a brüsszeli Norvég Házban. A rendezvényen Járóka Lívia, az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának alelnöke, a gazdasági válság nőkre gyakorolt hatásáról tart vitaindító előadást. Beszédében a képviselő fel kívánja hívni a figyelmet, hogy az elhúzódó gazdasági válság következtében a szegénységben élő nők száma aránytalanul gyorsabban nőtt, mint férfiaké, és a nők jelentős többségben vannak a szegénység és a társadalmi kirekesztés által fenyegetett összes társadalmi csoportban. Járóka kitér arra is, hogy a nők, különösen az anyák társadalmi-gazdasági státusza inkább meghatározó a felnövekvő generációk tekintetében, mint a férfiaké, és a nők alacsony oktatási színvonala és munkanélkülisége hosszantartó negatív hatást gyakorol egész közösségük kilátásaira, ám ha hozzásegítjük a nőket, különösen pedig a fiatal lányokat, hogy aktívan rész vehessenek a helyi, regionális, nemzeti és európai közéletben, akkor a helyi közösségek fenntartható és demokratikus fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. Járóka szerint a gazdasági válságból való kilábalás során a kormányok sajnálatos módon rendre figyelmen kívül hagyják azt a potenciált, amellyel a társadalmi befogadás, különösen pedig a hátrányos helyzetű nők integrációja hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez.