Kulcsszerepben a kisvállalkozások és a lakhatási körülmények javítása

Járóka Lívia európai parlamenti képviselő (Fidesz) tegnap Dimitar Ivanovval, a bulgáriai Kisvállalkozói Szövetség igazgatójával tárgyalt a kis- és középvállalkozásoknak a romák foglalkoztatottságának elősegítésében játszott szerepéről. A néppárti frakció Roma Munkacsoportjának elnöke ezután harminc romániai polgármesterrel találkozott. Járóka Lívia a városvezetőket emlékeztette, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapot szabályozó rendelet módosítása lehetővé teszi a lakhatási intézkedések támogatását a perifériára szorult közösségek érdekében.

Járóka Lívia, a romák társadalmi befogadását célzó uniós stratégia európai parlamenti jelentéstevője tegnap Dimitar Ivanovval, a bulgáriai Kisvállalkozói Szövetség igazgatójával, valamint Nadezhda Neynsky EP-képviselővel, korábbi bolgár külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. A megbeszélésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a kis- és középvállalkozások jelentős szerepet játszhatnak a romák foglalkoztatottságának javításában, valamint az önfoglalkoztatás és vállalkozások indításának elősegítésében. Járóka kiemelte, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a nők szerepére az üzleti vállalkozások indításában, mivel egyrészt a roma nők foglalkoztatottsága jóval alacsonyabb a férfiakénál, másrészt a családban betöltött szerepüket tekintve a nők lehetnek a kirekesztett közösségek gazdasági megerősítésének katalizátorai.

A megbeszélést követően Járóka Lívia mintegy harminc romániai polgármesterrel találkozott, akik Marian-Jean Marinescu, a néppárti frakció alelnökének meghívására látogattak Brüsszelbe. A néppárti képviselő beszámolt a polgármestereknek az Európai Regionális Fejlesztési Alapot szabályozó rendelet legújabb módosításáról, amely jelentős lehetőségeket teremt a nyomor és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén. Járóka hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslatát kiegészítve, az Európai Parlamentnek három jelentős változtatást sikerült elérnie. Először is, a támogatás nem csupán az új tagállamok, hanem az Európai Unió egész területén elérhető; másrészt, nem csupán városi, hanem vidéki területeken is alkalmazható; harmadrészt pedig nem csupán a felújításokra terjed ki, hanem az új házak építésére is. A fideszes európai parlamenti képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendelkezés hatékony végrehajtásához egyrészt a tagállami operatív programok felülvizsgálata, másrészt a lakhatási beruházások újratervezése lenne szükséges, amely azonban egyelőre késik a tagállamokban.