Járóka Lívia szavaztmagyarázata az EU 2020 stratégia kapcsán

Tisztelt képviselőtársak! Szeretném üdvözölni az Európai Parlament friss állásfoglalását az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban, amely felhívja az Európai Tanácsot, hogy előremutató és koherens stratégiát dolgozzon ki a kezdeményezés céljainak elérésére, valamint, hogy a kulcsfontosságú paraméterek meghatározása során kérje ki az EP véleményét.

Ebbe a konzultációba be kell vonni a nemzeti parlamenteket, az önkormányzatokat, és az érintett nem kormányzati szerveket is. Az Európai Bizottság kapcsolódó integrált iránymutatásainak második felében meghatározott munkaerőpiaci és a szegénység leküzdésével kapcsolatos célok teljesítése során erőteljes hangsúlyt kell helyezni a kontinens legnépesebb és legszegényebb kisebbsége, a romák társadalmi befogadására, hiszen a romák aránya egyrészt folyamatosan növekszik a társadalombiztosítási rendszert vállán cipelő aktív rétegben, másrészt komoly gazdasági potenciált rejt a hatalmas munkanélküli népesség munkaerőpiaci integrációja. A stratégiának részletes és fenntartható ütemtervet kell felmutatnia az integrált iránymutatások, különösen pedig az aktív korú lakosság foglalkoztatottságának 75%-ra emelése, a nemzeti szegénységi küszöb alatt élők számának 25%-os csökkentése és az iskolai képzésből történő lemorzsolódás korcsoportos arányának 10% alá csökkentése terén, illetve a parlamenti állásfoglalásnak megfelelően, a középfokú végzettség tekintetében a 100%-os célt kell magunk elé tűznünk. Sajnálatos azonban, hogy a stratégia fő céljai nem tartalmazzák a nők és férfiak közötti egyenlőséget, amely pedig a spanyol-belga-magyar elnökségi trió programjának egyik alappillérét jelenti.