Világos célokkal a nők diszkriminációja ellen

A nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos új uniós stratégiáról tartott vitát az Európai Parlament plenáris ülése Strasbourgban. Járóka Lívia, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke és az új stratégia árnyék-jelentéstevője felszólalásában a nők gazdasági lehetőségeinek kiterjesztését, valamint a többszörös diszkrimináció elleni fellépést sürgette.

Járóka Lívia fideszes EP-képviselő, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó új uniós ütemterv néppárti felelőse felszólalásában elmondta, hogy az EU esélyegyenlőségi politikájának tagadhatatlan eredményei ellenére még sok a tennivaló a nem közötti egyenlőség terén. A képviselőnő szerint így továbbra is törekedni kell a 2006-2010-es ütemterv ambiciózus céljainak – így a gazdasági függetlenségnek, a munka és magánélet összeegyeztetésének, az egyenlő képviseletnek, a sztereotípiák és az erőszak elleni küzdelemnek – az elérésére. Járóka hangsúlyozta, hogy az ütemterv céljainak meghatározása és megvalósítása során az Európai Bizottságnak konkrét intézkedéseket kell bevezetnie a meglévő ütemterv erősségeinek továbbfejlesztéséhez és gyengeségeinek áthidalásához, valamint, hogy láthatóan befolyásolni tudja az esélyegyenlőséget és a női jogok megerősítését szolgáló nemzeti és helyi kezdeményezéseket. Bár még mindig nehéz a maguk teljességében felmérni a gazdasági válság hatásait, de az már világos, hogy válság különösen erősen sújtja a nőket és a nők gazdasági lehetőségeinek elégtelen támogatása lassítja a gazdasági növekedést és növeli a társadalmi különbségeket – fogalmazott a képviselőnő. Járóka kiemelte továbbá, hogy az új ütemtervnek nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a többszörös diszkriminációs elleni küzdelemre, hiszen a fogyatékosságon, koron, vallási, etnikai, vagy nemzeti hovatartozáson alapuló összetett hátrányos megkülönböztetés csaknem áthidalhatatlan akadályát képezi a nők társadalmi előrehaladásának. A képviselőnő elmondta még, hogy a fenti célok megvalósításának és az eredmények értékelésének elengedhetetlen feltétele a statisztikai adatok nemek szerinti bontásban történő gyűjtése, feldolgozása és közzététele.