Uniós forrásokból lehetne felszámolni az árvíz sújtotta szegénytelepeket

"Romák: Európai valóság" címmel tartott konferenciát az Európai Szocialisták és Demokraták európai parlamenti képviselőcsoportja Andor László foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztos részvételével. Járóka Lívia fideszes EP-képviselő a magyarországi áradások okozta károk enyhítésére elérhető uniós forrásokról, valamint az "EU 2020" kezdeményezés irányelveinek végrehajtásáról kérdezte a biztost.

Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ európai néppárti képviselőnője azt tudakolta a foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős biztostól, hogy az “EU 2020” kezdeményezéshez kapcsolódó integrált iránymutatások végrehajtására vonatkozóan mikorra várható konkrét ütemterv az Európai Bizottság részéről, illetve, hogy a romák társadalmi befogadásával is szorosan összefüggő célkitűzések – így például a strukturális munkanélküliség csökkentése, az oktatási rendszerek javítása, vagy a szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25 %-os csökkentése – teljesítése során a testület túl kíván-e lépni a nyílt koordinációs mechanizmus eddig megszokott eszközén. A képviselőnő szorgalmazta továbbá a társadalmi kirekesztés mérésére kidolgozott, úgynevezett laekeni indikátorok alkalmazását az értékelés során, amelyek részletes és megbízható képet adnak a társadalom egyes csoportjainak a közélet bizonyos szegmenseiben elfoglalt helyzetéről, és az elmúlt években számos uniós intézmény – köztük az Eurostat – alkalmazta sikerrel. Járóka végül arra kérte a biztost, hogy az áradások miatt lakhatatlanná váló területek rekonstrukciója során a Szolidaritási Alap elérhető eszközein túl, támogassa az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott lakáscélú támogatások igénybevételét, illetve maga is igyekezzen előmozdítani, hogy az újjáépítési intézkedésekre szélesebb körű, komplex fejlesztés keretében kerüljön sor. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy az árvízvédelemre és lakásépítésre elérhető támogatások hatékony allokációja egyben lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű közösségek társadalmi integrációjára és lehetővé válhat uniós forrásokból felszámolni az ország leghátrányosabb helyzetű szegénytelepeit.

 

Válaszában Andor László elmondta, hogy az “EU 2020” kezdeményezés végrehajtásának egyelőre nincs véglegesített irányítási struktúrája, de integrált iránymutatásokban foglalt célok teljesítése az Európai Bizottság és a tagállami kormányok közös felelőssége kell, hogy legyen. A biztos feleletében kitért arra is, hogy a program hasznosulásának értékelése és felülvizsgálata során a Bizottság igyekszik majd a társadalmi valóságot leginkább tükröző, valós adatok alapján eljárni, valamint ígéretet tett Járókának, hogy minden fórumon igyekszik felhívni a figyelmet az árvíz sújtotta magyar területek helyreállítására elérhető források szükségességére.