Járóka Lívia szavazatmagyarázata az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról szóló j

Szeretnék gratulálni Astrid Lulling képviselőtársamnak jelentése elfogadásához, amely fontos előrelépést jelent egy rendkívül régóta húzódó probléma megoldásában.

Az önálló vállalkozók házas- és élettársainak helyzetét – akik alkalmazotti, vagy üzlettársi státusz nélkül járulnak hozzá a vállalkozási tevékenység folytatásához és nyereségéhez – az 1986-os tanácsi irányelv nem volt képes megnyugtatóan rendezni. Ezért időszerű volt hatályon kívül helyezni az említett jogszabályt és a segítő házastársak munkájának elismerését, valamint az őket megillető társadalombiztosítási védelemnek a vállalkozókéval azonos szintjét rögzítő új irányelvet alkotni. A jelentéstevő és az Európai Parlament fontos eredménye továbbá, hogy az eredeti tanácsi javaslattal szemben az alkalmazási kör már nem korlátozódik csupán a mezőgazdaságban jövedelemszerzési céllal folytatott önálló vállalkozói tevékenységre, mivel ez a célcsoport például a kis- és középvállalkozásokban, vagy a kereskedelemben működöknek is többségét alkotják. Bár a tanács nem fogadta a jelentéstevő és a Parlament több fontos javaslatát, – így a házas- és élettársak egyező szintű szociális védelmét a tagállamokra hagyja, illetve biztosítja annak lehetőségét is, hogy a tagállamok a társadalombiztosítás bizonyos rendszereihez vagy szintjeihez kapcsolódó korlátozó szabályokat tartsanak hatályban – a tervezett irányelv összességében mégis jelentős lépést jelent.