A roma gyermekek jövője a társadalom közös felelőssége

A roma gyermekek helyzetéről tartotta tavaszi ülését az Európai Parlament "Minőségi Gyermekkor" munkacsoportja. A rendezvényen elhangzott beszédében Járóka Lívia fideszes EP-képviselő a roma gyermekekre kívülről, a társadalom felől, illetve belülről, saját közösségeik felől leselkedő veszélyekre hívta fel a figyelmet.

A “Szövetség a Gyermekkorért Európai Hálózat” által szervezett rendezvényen elhangzott beszédében Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselője felhívta a figyelmet, hogy a kiskorú romák nagy részének különösen szörnyűek az életkilátásai, hiszen a közösségeiket sújtó társadalmi-gazdasági kirekesztésen túl, sokszor olyan “belső” fenyegetésekkel is kénytelenek szembenézni, mint a családon belüli erőszak, a korai és kényszerű házasságok, vagy extrém esetben a “koldusmaffiák” áldozataivá válhatnak. A képviselőnő az egyik legsúlyosabb problémának nevezte a roma tanulók rendszerszerű elkülönítését a régi és új EU-tagállamok iskolarendszereiben és emlékeztetett: az európai roma gyerekek 20%-a nem részesül oktatásban, 30%-uk pedig még a tankötelezettség lejárta előtt elhagyja az iskolát. Járóka szerint az elkülönítés nem csak a nemzeti oktatási rendszereket gyengíti, de a társadalom egészét is fontos hozzájárulástól fosztja meg: a képzettebb romák jobban fizetett állásokban helyezkedhetnének el, a befizetett adók növekedése és a kifizetendő segélyek csökkenése pedig együttesen komoly hasznot hozna a nemzeti költségvetésnek. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy külön figyelmet kell fordítani a lányok oktatására, valamint a kora gyermekkori képzésre, mivel a kutatások szerint egyrészt a nők képzettsége meghatározó az egész közösség oktatási viszonyaira nézve, másrészt az iskola előtti előkészítés döntő lehet a gyermek egész életútja tekintetében.

 

Járóka felhívta a figyelmet a roma közösségeken belül tapasztalható emberi jogi jogsértésekre is, és hangsúlyozta, hogy ezeket a jelenségeket elsősorban a közösségeknek és roma szervezeteknek maguknak kell kezelniük. A képviselőnő példaként a korai házasságok problémáját említette: sok roma lány már gyermekkorában megházasodik, olyan felelősséget vállalva ezáltal, amelyre sem testileg, sem lelkileg nincsenek felkészülve, tönkretéve tanulási és elhelyezkedési lehetőségeiket.