Járóka Lívia hozzászólása a 2010. február 11-i informális tanácsülés eredményeiről

Tisztelt képviselőtársak! Az Európai Unió előtt álló egyik legfontosabb kihívást jelenti a lisszaboni stratégia felülvizsgálata, illetve ehhez kapcsolódóan a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi kohézió erősítése.

Az EU 2020 kezdeményezésnek – amely a spanyol-belga-magyar elnökségi trió programjának egyik alappillérét jelenti – választ kell adnia a kontinenst érintő hosszú távú demográfiai és társadalmi kihívásokra, amely nem jelenthet kevesebbet, mint az európai munkaerőpiaci és oktatási rendszer újragondolását. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia eddigi sikertelenségével szemben, az EU 2020 programnak valóban több és jobb munkahelyet kell teremtenie, kiemelt célként kezelve a nők és kiszolgáltatott helyzetben elő csoportok munkaerő-piaci részvételének fokozását. Örvendetes, hogy mind az Európai Bizottság munkadokumentuma, mind a soros elnöki trió programja hangsúlyt helyez olyan, a program sikeréhez elengedhetetlen tényezőkre, mint a nem bejelentett munkavégzés, a feketegazdaság és a korai iskolaelhagyás elleni fellépés, valamint az önfoglalkoztatási feltételek javítása. Mivel a társadalmi-gazdasági kirekesztettség számos tényező kölcsönhatásából fakad, megoldást csak az eddigi projekt-alapú elképzeléseknél átfogóbb, az összes területet együttesen kezelő cselekvési terv hozhat. Az egymástól elszigetelt kezdeményezések helyett a siker érdekében ezen intézkedéseket olyan kiegyensúlyozott szakpolitikai csomagban kell ötvözni, amely a korai beavatkozásra összpontosít, és amely érdemi javulást biztosíthat a társadalmi kirekesztés valós mértékét tükröző laekeni mérőszámok mindegyikében.