Járóka Lívia hozzászólása az emberkereskedelem megakadályozásáról szóló állásfoglaláshoz

Az emberkereskedelem az emberi jogok megsértésének egyik legsúlyosabb módja, amely a szexuális kizsákmányolástól és kényszermunkától kezdve, a szervkereskedelmen át, a házi kényszerszolgaságig számos formát ölthet és mindenekelőtt a nők és gyermekek közül szedi áldozatait.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem közösségi jogi keretei jelenleg nem kielégítőek, ezért elengedhetetlen, hogy a Lisszaboni Szerződés által ráruházott hatáskörök alapján az Európai Unió sokkal erőteljesebben lépjen fel a jelenség ellen, elsősorban a már áldozattá vált, illetve a veszélyeztetett csoportok, különösen a gyermekek védelmét és segítését szem előtt tartva. E tekintetben üdvözlendő az emberkereskedelem ellenes uniós koordinátori poszt létrehozására irányuló kezdeményezés, illetve, hogy az indítvány felszólítja a tagállamokat a visszatartó erejű és a bűncselekmény súlyosságát tükröző büntetések kiszabására. Rendkívül fontos fejleményként az állásfoglalási indítvány kimondja, hogy az áldozat kizsákmányolásba való beleegyezése lényegtelen a vádeljárás szempontjából és hogy az áldozatot az eljárásban való részvételi hajlandóságától függetlenül megilleti a segítség. Fontos továbbá a civiltársadalom legteljesebb bevonása az emberkereskedelem visszaszorítására irányuló intézményi tevékenységekbe, valamint tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok kezdeményezése a leginkább veszélyeztetett csoportok számára. A tagállamok remélhetően minél hamarabb átültetik a megelőzésre, a megtorlásra és az áldozatok védelmére is kiterjedő integrált megközelítést belső jogrendszereikbe és a megfelelő jogi eszközök ratifikálásával nagy lépést tesznek a modern kori rabszolgaság felszámolása felé.