Új források a leszakadó térségek lakástámogatására

Az Európai Parlament tegnap tárgyalta az Európai Regionális Fejlesztési Alap szabályainak, a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedésekkel kapcsolatos módosítását. A vitában Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő üdvözölte a módosítást és közösségi cselekvési tervet sürgetett a hátrányos helyzetű térségek fejlesztésére és a romák társadalmi kirekesztésének felszámolására.

Az Európai Parlament tegnap tárgyalta első olvasatban az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló rendeletnek, a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosítását. Az új szabályozásról folytatott késő esti vitában Járóka Lívia, fideszes képviselő üdvözölte, hogy a módosítás értelmében az ERFA támogatásai ezentúl már nem csupán a városokra korlátozódnak, hanem egyaránt kiterjednek a lakásfelújításokra és az új lakások építésére, valamint elérhetővé válnak a régi tagállamok számára is.
 
A néppárti képviselő emlékeztetett, hogy a perifériára szorult közösségek problémái egész Európát érintik, hiszen a regionális átlaghoz képest jelentősen elmaradott, az ún. “gettósodó” térségek az összeurópai fejlődést gátolják. Járóka hangsúlyozta, hogy a romák jelentős része olyan hátrányos helyzetű térségekben él szerte Európában, amelyek fejlesztésére jelentős forrásokkal támogatott, azonnali és összetett beavatkozás szükséges. E célból a képviselőnő olyan források európai szintű elkülönítését javasolta, amelyek kizárólag a LAU 1-es tervezési-statisztikai egységek, azaz a kistérségek európai átlagot elérő fejlettségi szintbe hozását célozzák. Járóka szerint egy olyan pártokon és ciklusokon átnyúló komplex közösségi cselekvési tervre van szükség, amely a megfelelő pénzügyi források és kötelező jogi erő segítségével érdemi javulást ér el a társadalmi kirekesztés valós mértékét tükröző, úgynevezett “laekeni mérőszámok” mindegyikében.
 
Paweł Samecki regionális biztos, a módosító javaslatot előterjesztő Európai Bizottság képviseletében jelezte, hogy a rendeletbe beemelt ún. “integrált megközelítés” révén az intézkedésekre egy olyan szélesebb körű, komplex fejlesztés keretében kerül sor, amely érinti az oktatás, a gazdasági aktivitás és a közszolgáltatások szempontjait is. Emellett, az ERFA hatékonyabb működése előmozdíthatja a szegregált közösségek társadalmi integrációját és segítheti a munkához jutást a leszakadó térségekben.
 

Lambert van Nistelrooij néppárti képviselő, a módosítás jelentéstevője hangsúlyozta, hogy a szóban forgó szabályozás csupán az eljárási kereteket teremti meg, a nyomor és kirekesztés elleni küzdelem konkrét kritériumait pedig később kell meghatározni. Járóka Lívia fideszes képviselő a vitát követően reményét fejezte ki, hogy az ERFA új szabályozását a folytatódó eljárás során még több olyan elemmel sikerül bővíteni, amelyek jelentősen javíthatják a romák, mint Európa legnagyobb és leginkább kirekesztett kisebbségének életkörülményeit.

A beszédről készült videofelvétel az alábbi linken érhető el:

http://www.jarokalivia.hu/hu/film/9/