Járóka Lívia hozzászólása a férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló jelentés vitájához

A férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására irányuló európai uniós politikával kapcsolatos legfontosabb feladat, az idén lejáró négyéves ütemterv eredményeinek és kudarcainak értékelése, valamint az új stratégia körvonalainak meghatározása.

A jövőre kezdődő útitervnek – a jelenlegihez hasonlóan – megfelelő hangsúlyt kell helyeznie a többszörös és “metszeti” diszkrimináció jelenségére, és nagyobb figyelmet kell szentelnie az etnikai kisebbségek helyzetének nőjogi szempontjaira. A jelentés helyesen mutat rá a globális gazdasági válság nők helyzetére gyakorolt káros hatásaira, különösen a foglalkoztatás és a nemek közötti bérszakadék tekintetében. Ezért elengedhetetlen, hogy az új stratégia figyelembe vegye a nemek közötti esélyegyenlőség gazdasági jelentőségét, hiszen a nemi alapú kirekesztés nem csupán méltánytalan, de a gazdaságot is visszaveti. A tagállamokat és érintett vállalkozásokat ezért ösztönözni kell, hogy válságkezelési stratégiáikba egyrészt építsék bele a nemek közötti egyenlőség aspektusát, másrészt ne foganatosítsanak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget hátrányosan érintő pénzügyi megszorításokat. A 2010 után életbe lépő ütemtervnek fenn kell tartania az előző stratégia kiemelt céljait és nagyobb figyelmet fordítania a szegénység és társadalmi kirekesztés visszaszorításának szempontjaira, különösen az ennek szentelt európai év tükrében. Az új stratégiának valódi cselekvési tervnek kell lennie, reális, számonkérhető célkitűzésekkel, továbbá jóval hatékonyabb koordináció szükséges az Európai Bizottság és a tagállamok között ezek végrehajtása tekintetében.