Járóka Lívia hozzászólása a kohéziós politika jövőjéről szóló vitához

Tisztelt képviselőtársak! Rendkívüli jelentőséggel bír a kohéziós politika jövőjéről szóló vita. Az uniós költségvetés több mint egyharmadát újraelosztó horizontális politikáról lévén szó, a kohéziós célkitűzések megvalósításának eredményessége döntően befolyásolja kontinensünk jövőjét.

Kezdete óta, a kohéziós politika látványos sikereket ért el a tizenötök Európájában, ám az újonnan csatlakozott tagállamok mélyszegénység sújtotta területein erőteljesebb beavatkozásra van szükség. A helyzetet ráadásul tovább nehezítik olyan új és erőteljes kihívások, mint az éghajlatváltozás, a demográfiai hanyatlás, vagy a globális gazdasági recesszió.

 
A jövőben ezért jóval hatékonyabb és rugalmas keretbe kell foglalni a szociális és gazdasági mutatók territoriális különbségeinek kezelését. Erőteljes hangsúlyt kell helyezni a leginkább elmaradott térségek, a környezetüknél is sokkal súlyosabb hátrányokkal küszködő, a regionális átlagból kilógó kistérségek fejlesztésére. E célból érdemes lenne megfontolni olyan források elkülönítését uniós szinten, amelyek kifejezetten a LAU 1-es (korábbi NUTS 4) tervezési-statisztikai egységek szintbe hozását célozza, és amelyek felhasználásáról az adott kistérségek, vagy azok társulásai dönthetnek. Javítani kell továbbá a koordinációt a többi közösségi politikával, meg kell szüntetni az alapok közötti akadályokat a lehető legnagyobb forrásallokáció érdekében és jelentősen egyszerűsíteni kell a végrehajtási szabályokat. Prioritássá kell továbbá tenni az oktatással és szakképzéssel, valamint a fenntartható foglalkoztatással kapcsolatos beruházásokat, és a kistérségek egyedi szükségleteihez szabott összetett programok végrehajtását.