Járóka Lívia hozzászólása a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszközről

Rendkívül örvendetes, hogy az Európai Parlament nagy többsége a mai napon jóváhagyta a foglalkoztatási és társadalmi integrációs célú európai mikrofinanszírozási eszközről szóló jelentést.

A tervezett mikrohitel rendszer jelentősen hozzájárulhat a társadalmi kohézió megteremtéséhez, új munkahelyeket teremthet és jelentős mértékben hozzájárulhat a pénzügyi és gazdasági válság káros hatásainak mérsékléséhez. A globális recesszió idején különösen fontos a munkaerőpiacról, illetve a hagyományos hitelpiacról kiszorult állampolgárok számára új lehetőségeket biztosítani, és megnyitni az utat a stabil és tartós önfoglalkoztatás előtt. Lényeges továbbá, hogy a hátrányos helyzetű régiókban vállalkozni szándékozók, illetve a legsebezhetőbb csoportok számára is létezzen olyan egyszerű pénzügyi eszköz, amely a magasnak ítélt kockázat, a kis árrés és a nem teljesítés veszélye dacára lehetővé teszi vállalkozások indítását, vagy fellendítését. Az európai munkavállalók túlnyomó többségét kis- és középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások foglalkoztatják. Ezért annak érdekében, hogy ezek a cégek ne veszítsék el, sőt, növeljék foglalkoztatási potenciáljukat, megfelelő támogatásban kell őket részesíteni, amely adott esetben olyan kis összegű, amelyet a hagyományos bankszektor nem képes nyújtani. Az Európai Parlament a mai szavazáson egyértelműen jelezte, hogy minél előbb fejeződjön be az együttdöntési eljárás annak érdekében, hogy a mikrofinanszírozási eszköz lehetőleg már 2010-től elérhetővé váljék.