Járóka Lívia hozzászólása a bővítési stratégiáról rendezett vitához

Tisztelt Képviselőtársak!
 
A német belügyminisztérium két hónappal ezelőtt megkezdte a Németország és Koszovó között kötött kétoldalú visszafogadási megállapodás végrehajtását. Az eljárás mintegy 14 000 koszovói romát érint, akik így elveszítették az eddig rájuk érvényes “türelmi státuszt”. Mivel a Koszovóban való tartózkodásuk – legalábbis papíron – nem veszélyezteti az életüket és testi épségüket, el kell hagyniuk Németországot, holott a visszatelepítés által érintettek több mint 25%-a ott született és semmilyen módon nem kötődik Koszovóhoz. Sokan nem rendelkeznek személyes iratokkal, így a jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésük erősen kérdéses. 10 évvel a konfliktus után még mindig több ezer belső menekült van Koszovóban, a biztonsági helyzet sem kielégítő és etnikai alapú incidensek is előfordulnak. A koszovói kormány eddig ráadásul képtelennek bizonyult 480 belső menekült áttelepítésére a nagy botrányt kavart mitrovicai ólomszennyezett telepekről, Cesmin Lug és Leposavić területéről. A függetlenség kikiáltásáig az ENSZ Átmeneti Koszovói Igazgatása a fentieknek megfelelően elhárította a romák és szerbek visszatelepítését Koszovóba és az önkéntes visszatérést is csak alapos vizsgálatot követően, az esetek több mint 50%-ának elutasítását követően engedélyezte. Érdemes lenne, ha a német kormány az etnikai indíttatású erőszakot, a működésképtelen koszovói gazdaságot, illetve a menekültek ellentétes szándékát figyelembe véve megfontolná a visszatelepítések felfüggesztését és azt csupán önkéntes alapon hajtsa végre.