Járóka Lívia hozzászólása a Progress 2010-es munkatervéhez

Tisztelt képviselőtársak! A globális gazdaság megtorpanása idején különösen fontossá válnak az olyan pénzügyi eszközök, amelyek képesek biztosítani a vállalkozások finanszírozását, főként a hátrányos helyzetű térségekben, illetve az ilyen társadalmi csoportok számára. A mikrohitelezés rendszere számos országban és több kontinensen is bizonyította, hogy megfelelő képzéssel és nyomon követéssel párosítva képes segítséget nyújtani a legsebezhetőbb csoportok számára, akik súlyos nehézségekkel kénytelenek szembenézni a mukaerőpiacon. Az Európai Bizottság által javasolt Progress mikrofinanszírozási eszköz rendkívül fontos kezdeményezés, amely képes lehet betölteni ezt a szerepet a társadalmi kirekesztés által sújtott csoportok reintegrációjában. Amíg azonban a Bizottság és az Európai Parlament közötti együttdöntési eljárás folyamatban van és a mikrofinanszírozási eszköz költségvetése nincs teljes mértékben tisztázva, addig ésszerű lenne, ha az Európai Bizottság visszavonná javaslatát a Progress 2010. évi munkatervével kapcsolatban, és nem állítaná kész helyzet elé a társjogalkotót. Az Európai Parlament így az együttdöntés lezárultát követően szabad és felelősségteljes döntést hozhatna ebben a lényeges kérdésben.