Járóka Lívia hozzászólása a 2010-es uniós költségvetésről rendezett vitához

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezúton szeretném üdvözölni, hogy a 2010-es közösségi költségvetésben folytatódik az Európai Parlament által 2009-ben előterjesztett kísérleti program a romák társadalmi befogadására. Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatósága július végén nyitotta meg pályázati kiírását a programra, melynek célja újszerű és összetett megoldások kidolgozása a roma közösségeket sújtó szerteágazó problémák kezelésére. A tervezet kimondott célkitűzése olyan intézkedések kidolgozása, amelyek a meglévő tapasztalatokra alapozva elő tudják mozdítani a romák integrációját oktatási, társadalmi és gazdasági intézkedések révén, határon átívelő együttműködéssel és a helyes gyakorlatok megosztásával.

Az Európai Néppárt eredeti javaslatának megfelelően, a program sarokpontját egyrészt a kora gyermekkori oktatás fejlesztése, másrészt az önfoglalkoztatás elősegítése és mikro-hitelek nyújtása képezi. A kísérleti programhoz kapcsolódóan ezen felül információs és figyelemfelkeltő kampányokra is sor kerül majd. A projekt remélhetőleg lehetőséget biztosít majd arra, hogy körvonalazódjanak a romák társadalmi befogadását célzó közösségi cselekvési terv irányvonalai és a működőképesnek bizonyuló elképzelések kiterjesztése révén hozzájárul majd egy, a jelenleg rendelkezésre álló eszközökön túlmutató, normatív közösségi cselekvési terv kialakítására.