Járóka Lívia hozzászólása a Bizottság elnökjelöltjének nyilatkozatához

Tisztelt Elnök úr! Szeretném támogatásomról biztosítani Barroso elnök urat, mint az Európai Néppárt jelöltjét és kifejezni reményemet, hogy a jelenlegi Európai Bizottság folytatni tudja majd a romák társadalmi befogadása terén megkezdett munkáját. Ebben a ciklusban, főként pedig az elmúlt két évben születtek fontos eredmények, de a jövőben lényegesen mélyebb elkötelezettséget és több kezdeményezőkészséget várunk el a testülettől, amely a közösségi jogalkotás kizárólagos kezdeményezőjeként motorja lehet az Európa legnagyobb kisebbségét, a romákat sújtó nyomor és kirekesztés elleni küzdelemnek.

Remélem, hogy az Igazságügyért, Alapvető Jogokért és Polgári Szabadságjogokért felelős új biztosi tárca létrehozása több és összehangoltabb munkára sarkallja majd a bizottsági struktúrát. Remélem továbbá, hogy Barroso elnök úr is mozgósítani fogja a romák ügye iránti, többször is kinyilatkoztatott személyes elkötelezettségét és mindent megtesz az állam- és kormányfők erőteljesebb szerepvállalásáért egy pártokon és ciklusokon átnyúló, összetett integrációs program kialakítása érdekében.

A romákat és nem romákat egyaránt érintő társadalmi kihívások oly súlyosak, a tétlenség következményei pedig oly veszélyesek, hogy nem engedhetjük meg magunknak az előző ciklus lomhaságát és botlásait. Azonnali és bátor tetteket, az eddigi hozzáállás gyökeres megváltozását várjuk el a régi-új elnöktől, és hogy a Bizottság zászlóshajója legyen egy normatív alapokon, szilárd költségvetésen és egyértelmű politikai elkötelezettségen nyugvó, összeurópai Roma Stratégia mielőbbi kialakításának.