A romák többsége “halálra ítélt” kistérségekben él

Strasbourg, 2009. március 11. - Ma szavazta meg az Európai Parlament plenáris ülése Kósáné Kovács Magda "A romák szociális helyzetéről és az európai uniós munkaerőpiachoz való jobb hozzáférésről" szóló jelentését. A jelentés kapcsán Járóka Lívia és Őry Csaba néppárti képviselők egy olyan közösségi stratégia bevezetését sürgették, amely azonnali beavatkozást tesz lehetővé a leghátrányosabb helyzetű térségekben koncentrálódó nyomor enyhítésére.

Az eddiginél jóval nagyobb hatékonyságot várunk attól a közös európai cselekvési tervtől, amelyre a ma elfogadott jelentés is javaslatot tesz, a tagállamok eddigi kisebb lélegzetű kezdeményezései és többségében uniós finanszírozásból megvalósuló szórvány projektjei ugyanis a mai napig nem hoztak valós eredményeket” – hangsúlyozta Őry Csaba, a jelentés néppárti felelőse a szavazás kapcsán. A képviselő szerint mind az európai foglalkoztatottság növelése, mind a romák szociális helyzetének javítása terén több eredményt érhetnek el a tagállamok az elképzelések és célkitűzések összehangolása révén, mint az egyes kormányzatok külön-külön.

 
Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője a jelentés vitájához benyújtott írásos hozzászólásában kiemelte, hogy olyan európai stratégiára van szükség, amely szilárd jogi alapokon nyugszik, és amely így szankciók révén is biztosítani képes a tagállami vállalások végrehajtását. A képviselőnő hangsúlyozta, hogy a romák többsége “halálra ítélt” kistérségekben él és már a jelenlegi életminőség szinten tartása is rengeteg pénzt emészt fel, hosszú távon pedig megbéníthatja a költségvetést és az össztársadalmi kohézió megbomlásával fenyeget. “A közösségi stratégiának ezért lehetővé kell tennie a tűzoltásszerű, azonnali beavatkozást ezeken a területeken, olyan elkülönített fejlesztési forrásokból megvalósuló egyedi programok révén, amelyek a maguk összetettségében képesek egyidejűleg kezelni az összes problémát, valamint az alapok közötti legteljesebb átjárhatóság biztosítása és akár régióspecifikus támogatási formák bevezetése révén” – zárta hozzászólását Járóka.
 
Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában Kósáné Kovács Magda (PSE) által készített jelentés többek között felhívja a Bizottságot, hogy minden részpolitikájában célzottan értékelje a célok és eszközök hatását a romákra, illetve, hogy egységes elvárást támasszon mindazon uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési programokkal szemben, amelyektől várható a roma kisebbség társadalmi kirekesztésének megakadályozása vagy visszafordítása. Járóka Lívia korábban a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében készített véleményt a jelentésről, amely többek között felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a roma nők számára a minőségi egészségügyi ellátáshoz, valamint a gyermekgondozásoz és megfelelő oktatáshoz, mint a foglalkoztatás előfeltételeihez való teljes hozzáférést.