A roma nők szociális helyzete

2008. november 6. - Ma szavazta meg az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága Járóka Lívia véleménytervezetét a roma nők szociális helyzetéről. A Fidesz-MPSZ képviselőnője a balkáni nők helyzetéről szóló jelentéshez benyújtott módosító indítványai révén, szintén a roma nők sajátos helyzetére hívta fel a figyelmet.

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságaegyhangúlag elfogadta Járóka Lívia (ENP-ED) Kósáné Kovács Magda (PSE) “A romák szociális helyzetéről és az európai uniós munkaerőpiachoz való jobb hozzáféréséről” írott jelentéséhez készített véleménytervezetét. A dokumentum felszólítja a tagállamokat, hogy jogalkotásuk során hozzanak rendelkezéseket a roma nők által elszenvedett, számos formát öltő megkülönböztetés megelőzésére és kezelésére, valamint, hogy biztosítsák számukra a minőségi egészségügyi ellátáshoz, a gyermekgondozáshoz és oktatáshoz, mint a foglalkoztatás előfeltételeihez való hozzáférést. A tervezet ösztönzi a tagországok kormányait, hogy a romák társadalmi integrációja szempontjából fontos területeken nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban gyűjtsék a statisztikai adatokat.
 
Gurmai Zita “A nők helyzete a Balkánon” című jelentéséhez benyújtott módosító indítványai révén, Járóka Lívia a nyugat-balkáni roma nők sebezhetőségére hívta fel a figyelmet. A képviselőnő indítványában hangsúlyozta, hogy a roma nők és más kisebbségi csoportok gyakran válnak többszörös megkülönböztetés áldozataivá és a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztés szempontjából is jóval kiszolgáltatottabbak, mint a többségi társadalom nőtagjai. A roma nők sokszor nem rendelkeznek állampolgársággal sem és az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésük is igen korlátozott. Járóka indítványa felszólítja a tagjelölt és a potenciális tagjelölt balkáni országokat, hogy egy helyi és nemzeti szinten párhuzamosan megvalósítandó, hatékony stratégia révén biztosítsák a romákat érő megkülönböztetés és előítélet valamennyi formájának megszüntetését.