Járóka Lívia az Európai Unió vezető politikusaival tárgyalt

Brüsszel, 2008. szeptember 16. - Az európai romák lakhatási és oktatási helyzetéről tárgyalt Járóka Lívia néppárti képviselőnő Christine Boutin francia lakásügyi miniszterrel, valamint Jan Figellel, az Európai Bizottság kultúráért és oktatásért felelős biztosával.

Christine Boutin, a Francia Köztársaság lakásügyi és vidékfejlesztési miniszterasszonya, a romák lakhatási helyzetéről és a földrajzi szegregáció jelenségéről tárgyalt Járóka Líviával, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnőjével. A találkozón beszéltek a vándorló közösségeket érintő problémákról, így a megfelelő megállóhelyek kiépítésének nehézkességéről, illetve, hogy a mozgó életmód folytán gyakran sérülnek a vándorló személyek választáshoz és oktatáshoz fűződő jogai. A kényszerkilakoltatások kapcsán egyetértettek abban, hogy ilyen esetben elengedhetetlen a megfelelő alternatív lakhatási lehetőségek biztosítása. A találkozó végeztével megegyeztek, hogy az eszmecserét a soros francia elnökség által szervezett további két rendezvényen, a szeptember végén Párizsban megrendezendő esélyegyenlőségi csúcstalálkozón, illetve a Marseille-ben tartandó „Kerekasztal a Szegénység és Kirekesztés Ellen” című rendezvényen folytatják majd.

 

A képviselőnő később Jan Figel kultúráért és oktatásért felelős biztossal találkozott és többek között az oktatási deszegregáció felgyorsításának lehetséges módjairól tárgyaltak. Járóka elmondta, hogy bár a 2000/48-as európai tanácsi irányelv rendelkezéseiből világosan következik a tanulók faji, vagy etnikai alapú elkülönítésének tilalma, a jogszabályok végrehajtásában súlyos problémák mutatkoznak több tagállamban is. A megbeszélés során érintették még az óvodai oktatás és a az átképző programok kiterjesztésének szükségességét, valamint a roma gyermekek korai iskolaelhagyásának és jogellenes fogyatékossá nyilvánításának problémáit is. A találkozó végeztével arra a megegyezésre jutottak, hogy az ősz folyamán nagyszabású rendezvényt szentelnek majd az oktatási deszegregáció kérdésének, előreláthatólag az Európai Parlament Rasszizmusellenes és Sokszínűség Munkacsoportjának keretei között.