Nemzetközi Roma Nap Brüsszelben

Brüsszel, Április 9. - Számos rendezvényt tartottak tegnap Brüsszelben az uniós intézmények és civil szervezetek a Nemzetközi Roma Nap alkalmából. Járóka Lívia, az Európai Parlament néppárti képviselője az európai romák befogadását célzó politikában zajló paradigmaváltásról és - annak egyik alapfeltételeként - a civil szféra megerősítésének szükségességéről beszélt.

Az Európai Parlamentben a Fidesz MPSZ néppárti delegációja a hagyománynak megfelelően idén is megemlékezett a Nemzetközi Roma Napról, amelyet a Londonban megrendezett 1971-es Roma Világkongresszus nyilvánított ünnepnappá.

Kora délután a képviselőnő Magyarországról érkezett esélyegyenlőségi szakemberekkel találkozott. A megbeszélésen Járóka az Európai Néppártnak a romák  teljes befogadása érdekében kifejtett tevékenységéről adott tájékoztatást, majd az európai és hazai romapolitikáról beszélgetett a vendégekkel.

Az Európai Roma Információs Iroda (ERIO) roma napi konferenciáján Járóka Lívia, az ERIO igazgatótanácsának tagja köszöntőjében elmondta, hogy pozitív irányú szemléletváltás figyelhető meg az európai politikában: négy évvel ezelőtt csaknem elképzelhetetlennek tűnt az a figyelem, amelyet ma már az uniós politika főáramlata szentel a romák helyzetének. A civil szféra szerepével kapcsolatban a képviselőnő kiemelte, hogy bár európai szinten több kiemelkedő civil szervezet jött létre az elmúlt években, helyi szinten még mindig elégtelenül működik a romák önszerveződése, pedig helyzetük javítása érdekében mindenekelőtt magukat a romákat kell bevonni a cselekvésbe, a tervezéstől az ellenőrzésig. Elsősorban a helyi önkormányzatok szintjén van szükség változásra, hiszen minden közösségnek sajátos problémákkal kell megküzdenie. “A roma civil társadalomnak  az eddigieknél sokkal többet kell tennie a roma közösségek önbecsüléséért és méltóságáért, valamint azért, hogy partnerek lehessenek az őket érintő legfontosabb döntésekben” – zárta beszédét a képviselőnő.

Vladimir Spidla, az Európai Bizottság foglalkoztatásért és esélyegyenlőségért felelős biztosa a társadalmi kirekesztés elleni következetesebb fellépést sürgette, és felvázolta a romákkal kapcsolatos szakpolitikai teendőket a foglalkoztatás, a lakhatás, valamint az oktatás területén, különös tekintettel az óvodai, kiegészítő és átképzési programokra. Az Európai Néppárt januári állásfoglalási indítványával összhangban a biztos kiemelt célnak nevezte a romák integrációját a formális gazdaságba, melynek fontos lépése az illegális kölcsönök elleni fellépés és az önfoglalkoztatást ösztönző mikrohitelek bevezetése. A biztos szerint a formálódó Európai Roma Stratégia átültetése és végrehajtása elsősorban a tagállamok feladata, valamint szükséges a Strukturális Alapok célzott és az eddiginél jóval hatékonyabb mozgosítása a teljeskörű társadalmi kohézió érdekében.