Jan Figel – mennyire elkötelezett a Bizottság a roma gyermekek iskolai szegregációjának megszüntetése iránt

Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának tegnap esti ülésén Jan Figelt, az Unió oktatásért és kultúráért felelős biztosát látták vendégül. Járóka Lívia, a Fidesz - MPSZ képviselőnője az EB deszegregációs terveiről kérdezte a biztost.

Járóka Lívia a Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén arról kérdezte Jan Figelt, hogy mennyire elkötelezett a Bizottság a roma gyermekek iskolai szegregációjának megszüntetése iránt, illetve hogy melyek lesznek a bevándorló és etnikai kisebbségehez tartozó gyerekek oktatásáról szóló jelentés főbb pontjai.

 

Válaszában Figel elmondta, hogy a romák oktatási helyzete az EB számos kezdeményezésében jelentős szerepet játszik; a problémakörről a nyár elejére várható két bizottsági kommünikében is szót ejtenek. A roma gyermekek etnikai alapú elkülönítéséről szólva a biztos hangsúlyozta, hogy a XXI. században minden iskolának fel kell lépnie a negatív folyamatok, így a szegregáció ellen is.

 

A bizottság ülését követően a képviselőnő elmondta, hogy az Európai Bizottság 2008-as munkaprogramja számos ponton kellene, hogy találkozzon a roma közösségeket érintő igényekkel, hiszen az EB az oktatás és kultúra területén tett legtöbb javaslata - így az élethosszig tartó tanulással, az egyetemi szintű továbbképzéssel vagy az iskolából való korai kimaradás elleni programokkal kapcsolatos tervezetek – mind erőteljesen kötődik a romákhoz. Járóka kifejezte abbéli reményét, hogy a hamarosan nyilvánosságra kerülő Zöld Könyv hangsúlyt fektet majd a roma gyermekek oktatási helyzetére.

 

Az Európai Bizottság a tavalyi év végén jelentette be, hogy 2008-ban, a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évében úgynevezett Zöld Könyvet kíván megjelentetni a bevándorló és etnikai kisebbségekhez tartozó gyerekek oktatási helyzetéről. A ‘Zöld Könyv’ kifejezés a közösségi jogban olyan munkadokumentumot jelent, amelynek célja egy-egy terület megoldandó feladatainak azonosítása, valamint az érdekelt civil szervezetek és társadalmi csoportok bevonása a jogalkotásba.