A Roma Integráció Évtizede Program Nemzetközi Irányító Bizottságának tizenkettedig ülése

Ma tartotta tizenkettedik ülését a Roma Integráció Évtizede Program Nemzetközi Irányító Bizottsága. Járóka Lívia, az Európai Parlament néppárti képviselőnője beszédében a civil szféra erőteljesebb bevonását és a bevált gyakorlatok cseréjét sürgette.

Járóka köszöntő beszédében a civil szféra és a romák társadalmi befogadásával kapcsolatos politikákban érintett nem-kormányzati szervek megerősítésének – különösen a programok hatékonyságának ellenőrzése terén való – szükségességét, valamint a lehető legszélesebb társadalmi összefogás kialakításának fontosságát hangsúlyozta. Ez utóbbit a képviselőnő a tudományos és gazdasági élet szereplőinek bevonásával tartja lehetségesnek. Szükséges továbbá a tagállamok bevált gyakorlatai cseréje, hiszen a romák befogadását célzó stratégia végrhajtásában az önkormányzatokra mint a helyi érdekek képviselőire hárul az elsődleges szerep. Az Európai Bizottság feladata pedig a szakmai minimumok meghirdetése, valamint a programok szakmai és pénzügyi ellenőrzése lenne, akár szankciók bevezetésével is.

 

A Programmal kapcsolatban a képviselőnő elmondta: “A Stratégiai Terv számos jó szakmai ötletet fogalmaz meg, de az elmúlt három év tapasztalata sajnos az, hogy a Program nem képes a tagállamokat rászorítani a valós cselekvésre.” Felszólalását követően Járóka a sajtónak elmondta, hogy az Európai Bizottság által kezdeményezett roma stratégia akkor tölthetné be a szerepét, ha a Lisszaboni Stratégiához hasonlatosan világos mércék, teljesítménymutatók és határidők köteleznék.

 

A 2003-ban Budapesten meghirdetett Roma Integráció Évtizede Program keretében nyolc ország (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia, Horvátország, Macedónia és az akkori Szerbia-Montenegró) kötelezte el magát, hogy 2005 és 2015 között fokozatosan csökkenti a romák és a többségi társadalom életkörülményei közötti szakadékot. A Világbank és a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával megvalósuló program legfőbb tervezési és döntéshozó testülete a Nemzetközi Irányító Bizottság, amely a résztvevő országok kormányainak küldöttjeiből, a roma civil szféra képviselőiből, illetve a nemzetközi szervezetek tisztviselőiből áll. A Bizottság döntése alapján az irányító feladatokat minden évben más ország végzi; a Program elnöki teendőit 2008. június 30-ig Magyarország látja el.