2010-re várható európai roma stratégia

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén fogadta el a romák befogadását célzó közösségi akciótervről szóló ötpárti határozatot. Az Európai Néppárt határozattervezetét, amelynek legtöbb rendelkezését nagy többséggel fogadta el az EP brüsszeli plénuma, Járóka Lívia, a Fidesz - MPSZ képviselőnője terjesztette elő.

A "Romák helyzetéről Európában" című 2005-ben elfogadott határozat megerősítéseként született dokumentum üdvözli az állam- és kormányfők által decemberben elfogadott zárónyilatkozatot, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 2008 júniusáig vizsgálja felül eddigi politikáját és tegyen jelentést a romák integrációjának területén elért eredményekről. A határozat a továbbiakban felkéri az EB-t, hogy dolgozzon ki közösségi akciótervet a romák társadalmi befogadásának elősegítésére, erősítse meg az anti-diszkriminációs jogalkotást az oktatás területén, valamint támogassa a romák munkaerőpiaci integrációját.

 
Járóka Lívia néppárti képviselőnő indítványára a határozat arra kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki megfelelő mikro-hitel konstrukciót a kisvállalkozások és magánszemélyek támogatására, mivel a mikrofinanszírozás hatékony eszköz lehet az uzsora által megbénított közösségek helyzetének javítására. A dokumentum felszólítja a Bizottságot, hogy egy össz-európai krízistérkép alapján kezdje meg a leszakadó területek fejlesztését. Az EP nagy többséggel szavazta meg a Néppárt másik indítványát is, amely az EU-finanszírozású projektek pályázói számára kötelezővé tenné egy esélyegyenlőségi hatástanulmány és cselekvési terv elkészítését is.
 
A dokumentum javaslatot tesz egy Roma Egység felállítására az Európai Bizottságon belül, de ezt az indítványt a Néppárt nem támogatta. "Félő, hogy az Európai Bizottság a szervezeti egység felállításával áttolná a felelősséget egy komoly hatáskörrel nem rendelkező, elkülönített intézményre, holott a romákat érintő kérdések elsősorban szakmai válaszokat igényelnek a többségi társadalmat célzó oktatási, munkaerőpiaci, egészségügyi és regionális szakpolitikákba ágyazottan" – mondta a képviselőnő a szavazás kapcsán. Az európai roma stratégia koordinálásához természetesen szükség van egy testület felállítására az Európai Bizottságon belül, de addig az Európai Parlamentnek elsősorban az a feladata, hogy rászorítsa a biztosokat a szerződésekben rögzített feladataik maradéktalan elvégzésére. Fontos, hogy ezt a többi párt is támogatta, így benne maradt a szövegben az a néppárti javaslat, amely felhívja az integrációban érintett biztosokat, hogy szakmai csoportként együttműködve, a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra alapozva dolgozzák ki a Közösségi Akciótervet. "Veszélyes volna egy elkülönített és ezáltal kontraproduktív struktúrát évekre bebetonozni az uniós döntéshozatalba, ezért nem támogattuk a szocialisták roma biztosra vonatkozó ötletét sem" – fogalmazott Járóka. A képviselőnő az Akcióterv kidolgozásával kapcsolatban elmondta: "Az Unió soros elnökségei közül ezt előreláthatólag csak a spanyol fogja tudni majd tető alá hozni, remélhetőleg a belga és a magyar elnökség hathatós közreműködésével."