Az EU gyermekjogi stratégiája

Kedden fogadta el az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága Roberta Angelilli, az Unió a Nemzetek Európájáért Frakció képviselőnője által szövegezett jelentést az EU gyermekjogi stratégiájáról. Járóka Lívia, a Fidesz-MPSZ néppárti képviselőnője a dokumentum kapcsán a roma gyermekek jogainak erőteljesebb védelmét szorgalmazta, ahogy az EP áprilisban rendezett gyermekjogi meghallgatásán is.

 
Járóka elmondta, hogy bár számos intézkedés született a roma gyermekeket sújtó oktatási szegregáció felszámolása érdekében, a különálló, elhanyagolt és alacsony minőségű oktatást nyújtó "cigány-osztályok" a mai napig léteznek, sőt számuk folyamatosan emelkedik. "A roma tanulók szegregációja sérti a szabad oktatás és a jogegyenlőség az Európai Unió Alapjogi Kartájában lefektetett elveit, ezért az uniós gyermekjogi stratégiának mindenképp tartalmaznia kell egy erre vonatkozó programot, és mielőbbi nyomás szükséges az Európai Bizottság részéről az európai szintű iskolai deszegregáció elindításához" – mondta a képviselőnő.

Roberta Angelilli képviselőnő jelentése elfogadhatatlannak minősít a kiskorúakkal szembeni bármilyen erőszakot, és arra kéri az Unió intézményeit, valamint a tagállamokat, hogy tegyenek meg mindent a gyermekkereskedelem ellen. A dokumentum a gyermekszegénység elleni küzdelmet teszi a stratégia egyik fő célkitűzésévé, és kiemelten szól az árva, kisebbségi és bevándorló gyermekek hátrányos helyzetéről, kérve, hogy különösen a roma gyermekek javára hozzanak célzott intézkedéseket, mindenekelőtt a megkülönböztetés, a társadalmi és iskolai kirekesztés, valamint a kizsákmányolás felszámolása érdekében, amelynek gyakran szenvedő alanyai. A jelentést várhatóan január közepén tűzi napirendjére az EP plenáris ülése.

 
C-PRESS – fidesz.hu – (EPP-frakció sajtóosztálya)