Sajtóközlemény a Magyar Gárda akciójával kapcsolatban

Az előítéletességet és hátrányos megkülönböztetést szándékosan felerősítő, az etnikai és vallási csoportok közötti szembenállásra nyíltan uszító megnyilatkozások összeegyeztethetetlenek a demokratikus és jogállami elvekkel.

Nem fogadjuk el és nem ijedünk meg a meneteléstől, a fizikai megfélemlítéstől. Az előítéletességet és hátrányos megkülönböztetést szándékosan felerősítő, az etnikai és vallási csoportok közötti szembenállásra nyíltan uszító megnyilatkozások összeegyeztethetetlenek a demokratikus és jogállami elvekkel. Teljes egészében ellent mond az emberi méltóságnak, a jogegyenlőségnek és az alapvető szabadságjogoknak, az Európai Unió vezetői által Strasbourgban a mai napon megerősített Alapvető Jogok Európai Kartájában megfogalmazott értékeinek.A társadalmi kirekesztés gyakorlatát a politikai program szintjére emelő csoportosulások újabb eszközt találtak a meg nem érdemelt médiafigyelem kivívására: egyenruhában meneteltek egy pest megyei kisvárosban, kifejezetten az ott élő romák megfélemlítésére. A szélsőséges erők mindenkori legveszélyesebb fegyvere a leegyszerűsített világkép, amely felszínes, elferdített magyarázatokkal és kiragadott féligazságokkal manipulál. A bűnbakkeresés, a hisztériakeltés és a megbélyegzés eszközeivel hamis kapaszkodót kínál a kilátástalan helyzetük miatt fogékony embereknek. Egyszerűbb vakon menetelni, vádolni, indulatokat csiholni és félelmet táplálni, mint tisztelni egymást, felelősséget vállalni egymásért és közösen gondolkodni. Könnyebb felmelegíteni a bűnözés genetikai meghatározottságának náci agyrémét, mint elfogadni azt a tényt, hogy a bűnözést szociális és gazdasági okok határozzák meg, nem pedig a származás. Mindannyiunk felelőssége, hogy a romák és nem-romák közös Magyarországának mindennapjaiból tűnjenek el a félelemkeltő megnyilvánulások, és vegye át helyüket az egymás iránti bizalom, tisztelet, közös felelősségvállalás országunkért. A magyar cigányság többi kisebbségünkhöz hasonlóan több évszázada alkotó és építő része a magyarságnak. Nem hagyjuk, hogy a félelem megbénítsa közösségeinket. Mindannyiunknak, teljes erőnkkel egy egymást tisztelő, együtt lélegző következő nemzedék felnevelésére kell szövetkeznünk közös hazánk érdekében.

 
Strasbourg, 2007. december 12.