Járóka felhívta a figyelmet a kisebbségek erőteljesebb jogi védelmének szükségességére

„A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról” szóló európai tanácsi irányelv végrehajtásáról készített jelentést az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága.

„Az egyenlő bánásmódról szóló irányelv mihamarabbi felülvizsgálata szükséges”

 

Mint ismeretes, Vladimir Spidla, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztosa a 2007-es Esélyegyenlőség Éve kapcsán jelentette be tavaly októberben, hogy a Bizottság felül kívánja vizsgálni a vonatkozó irányelveket. Járóka Lívia, a Fidesz európai néppárti képviselőnője a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében véleményezte a Kathalijne Buitenweg dán képviselőnő által jegyzett jelentést.

            Tervezetében Járóka ismételten figyelmeztetett a kisebbségek jogi védelmében megmutatkozó komoly hiányosságokra, valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy a vonatkozó törvények végrehajtása és kikényszerítése csupán korlátozottan érvényesül az etnikai kisebbségek nőtagjai, különösen a roma nők esetében, akik pedig mind a nemi előítéletekkel, mind pedig a cigányellenességgel kénytelenek szembenézni.

 

Véleménytervezetében Járóka felhívta az Európai Bizottságot, hogy részletesen elemezze az antidiszkriminációs törvények hatékonyságát a kisebbségeket és nőket sújtó rendszeres szegregáció elleni harc jegyében, valamint, hogy dolgozzon ki szabványt a faji megkülönböztetésről szóló adatok nemek szerinti bontásban való feldolgozására. A Járóka-vélemény a továbbiakban felszólítja a Nemi Egyenlőség Európai Intézetét, hogy következetesen a megkülönböztetés egyéb területeivel összefüggésben kezelje a nemi megkülönböztetést; ily módon biztosítva a többszörös diszkrimináció kezelését az uniós intézmények szintjén.

 

A véleménytervezet június 5-i szakbizottsági vitájában Járóka felhívta képviselőtársai figyelmét a kisebbségek erőteljesebb jogi védelmének szükségességére, valamint, hogy a diszkriminációs ügyekben kiszabott büntetések túlzóan alacsonyak. A vita végén Járóka kifejezte reményét, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb felülvizsgálja a kifogásolt rendelkezéseket. A Járóka-vélemény végleges változata a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság június 26-i ülésén kerül elfogadásra, míg a Buitenweg-jelentésről ez év szeptemberében szavaz az Európai Parlament plénuma.