Ma hallgatták Leonárd Orbánt

Ma meghallgatták Leonard Orbánt, Románia EU-biztos jelöltjét az Európai Parlament Művelődés- és Oktatásügyi Bizottságában. Orban beszédét franciául kezdte, majd angolul folytatta, a többnyelvűségről szóló nyilatkozatát pedig románul tolmácsolta. A bizottság kedden teszi közzé értékelésének az eredményét. Ha a döntés Orbánra nézve kedvező lesz, a végső szavazásra december 12-én, míg a hivatalos beiktatásra január 4-én kerülhet sor.

Ma meghallgatták Leonard Orbánt, Románia EU-biztos jelöltjét az Európai Parlament Művelődés- és Oktatásügyi Bizottságában. Orban beszédét franciául kezdte, majd angolul folytatta, a többnyelvűségről szóló nyilatkozatát pedig románul tolmácsolta. A bizottság kedden teszi közzé értékelésének az eredményét. Ha a döntés Orbánra nézve kedvező lesz, a végső szavazásra december 12-én, míg a hivatalos beiktatásra január 4-én kerülhet sor.
  Orbán szerint a tagállamok maguk döntenek a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról. A politikus kifejtette: 2007-ben magas rangú találkozót kezdeményez a multikulturalizmus és a többnyelvűség irányvonalainak szabályozása érdekében, 2008-ban pedig az utóbbi területen kíván új tervet kidolgozni. Megbízatása miatt köszönetét fejezte José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének, hangsúlyozva, hogy munkája során Jan Fiegel példáját veszi majd alapul.
  Az Európai Parlament szocialista frakciója rábólintott Orban jelölésére. Egyúttal azt javasolták: Orban váljon a bizottság erős, nyílt beszédű tagjává, és körvonalazza politikai álláspontját. Tabajdi Csaba, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) európai parlamenti delegációjának vezetője arról érdeklődött: Leonard Orban biztosként fel kíván-e lépni konkrét ügyekben is, mint például a karintiai szlovének kétnyelvű helységnévtáblái vagy a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar feliratai ügyében? Tabajdi a meghallgatást követően elmondta, hogy a biztosjelölt teljesítménye alapvetően elfogadható volt, bár kételyek merülhetnek fel azzal kapcsolatban: lesz-e ereje, az összeurópai értékek ezen a kényes területen való képviseletére. – Ezzel együtt a magyar szocialista delegáció megszavazza Leonard Orban biztos jelölését – zárta értékelését Tabajdi.
Hegyi Gyula szocialista képviselő a romániai soknyelvűségről és az ottani kisebbségeknek a felsőoktatásban megvalósuló nyelvhasználati jogáról érdeklődött. A képviselő szerint a biztosjelölt a kérdésekre semmitmondó, általános választ adott, amely nem ígért előrelépést.
Járóka Lívia európai néppárti képviselő asszony azt tudakolta a jelölttől: mit kíván tenni a roma nyelv hivatalos nyelvvé tételéért. A politikus második kérdése a BBTE-en kialakult helyzetre és a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozott. Leonard Orban válaszában csupán általános előrehaladásról beszélt, és felszínes, szándékairól semmit el nem áruló választ adott, vélte Járóka Lívia. – Remélem, hogy Leonard Orban biztosjelölt feladatkörét jobban megismerve az európai polgárok érdekeinek megfelelően pontosított, a problémák mélyére hatoló stratégiai tervet kíván megvalósítani – hangsúlyozta.