Járóka Livia a romák jogaiért küzd

A származáson alapuló megkülönböztetés továbbra is komoly problémát jelent az Európai Unióban, és bár a tagállamok mindegyikében működnek már különböző esélyegyenlőségi szervek, a beérkező panaszok alacsony száma és a kormányzatoktól való függés aggodalomra adnak okot – hívta fel a figyelmet Kathalijne Buitenweg dán képviselőnő az Európai Parlamentben (EP).

 

Az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában készült, egyenlő bánásmódról szóló jelentés hangsúlyozza, hogy az antidiszkriminációs törvények létezése meglehetősen kevéssé tudatosult a polgárokban – holott az irányelv által biztosított védelmi rendszer hatékony működése éppen a polgárok egyéni kezdeményezéseinek lenne a függvénye.

Járóka Lívia, a Fidesz európai néppárti képviselőnője, aki az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága nevében véleményezte az Európai Parlament az egyenlő bánásmódról szóló irányelvének végrehajtásáról készített jelentést, a vitához benyújtott írásos hozzászólásában felhívta képviselőtársai figyelmét az etnikai kisebbségek, különösen a romák erőteljesebb jogi védelmének szükségességére, és arra, hogy a diszkriminációs perek ítéleteiben eddig kiszabott büntetések túlzóan alacsonyak. „Amíg az esélyegyenlőségi szervek a tagállami kormányzatok függésében, megfelelő személyzeti és pénzügyi források nélkül kénytelenek működni, addig nincs hatékony védelem!” – hangsúlyozta a képviselőnő.

Az egyenlő bánásmódról szóló direktíva felülvizsgálata az Európai Parlamenttel egyidejűleg az Európai Bizottságban (EB) is folyik. Az EP strasbourgi plenáris ülésén a jelentésről folytatott vita végén az Európai Bizottság képviselője azt ígérte, hogy az EB 2008-as munkaprogramjában folytatni fogja a kérdéses direktíva vizsgálatát. Ennek első állomásaként, jövőre kibocsátják az egyenlő bánásmódról szóló irányelv végrehajtásáról készített hatástanulmányukat. Az EB négy, az alapjogi kérdésekben érintett tagjából alakult speciális munkacsoport pedig október 17-én tűzi napirendjére az európai romák sorsát érintő kérdéseket, az EP-frakcióit képviselő parlamenterekkel való találkozóján. A megbeszélésen az Európai Néppártot Járóka Lívia képviseli.