Források nélkül nincs hatékony védelem

Elfogadta az Európai Parlament az egyenlő bánásmódról szóló irányelv végrehajtásáról készített jelentést. Járóka Lívia, a Fidesz európai néppárti képviselőnője szerint túl alacsonyak a diszkriminációs perek ítéleteiben eddig kiszabott büntetések.

 Az Európai Tanács 2000/43 számú, 2000 júniusában kibocsátott irányelve alkalmazásáról szóló, és az Európai Parlament plenáris ülése által szeptember 27-én elfogadott jelentésében Kathalijne Buitenweg dán képviselőnő arra hívta fel a figyelmet, hogy a származáson alapuló megkülönböztetés továbbra is komoly problémát jelent az Európai Unióban, és bár a tagállamok mindegyikében működnek már különböző esélyegyenlőségi szervek, a beérkező panaszok alacsony száma és a kormányzatoktól való függés aggodalomra adnak okot. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában készült jelentés hangsúlyozza továbbá, hogy az antidiszkriminációs törvények létezése meglehetősen kevéssé tudatosult a polgárokban, holott az irányelv által biztosított védelmi rendszer hatékony működése éppen a polgárok egyéni kezdeményezéseinek függvénye.

Járóka Lívia, a Fidesz európai néppárti képviselőnője, aki az EP Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága nevében véleményezte a jelentést, a vitához benyújtott írásos hozzászólásában felhívta képviselőtársai figyelmét az etnikai kisebbségek, különösen a romák erőteljesebb jogi védelmének szükségességére, valamint arra, hogy a diszkriminációs perek ítéleteiben eddig kiszabott büntetések túlzóan alacsonyak.
–Amíg az esélyegyenlőségi szervek a tagállami kormányzatok függésében, megfelelő személyzeti és pénzügyi források nélkül kénytelenek működni, addig nincs hatékony védelem! – hangsúlyozta a képviselőnő.

Az egyenlő bánásmódról szóló direktíva felülvizsgálata az Európai Parlamenttel egyidejűleg az Európai Bizottságban is folyik. Az EP strasbourgi plenáris ülésén a jelentésről folytatott vita végén az Európai Bizottság képviselője azt ígérte, hogy az EB 2008-as munkaprogramjában folytatni fogja a kérdéses direktíva felülvizsgálatát. Ennek első állomásaként 2008-ban kibocsátják az egyenlő bánásmódról szóló irányelv végrehajtásáról készített hatástanulmányukat, a bizottság négy, alapjogi kérdésekben érintett tagjából alakult speciális munkacsoport pedig október 17-én tűzi napirendjére az európai romák sorsát érintő kérdéseket az EP frakcióit képviselő parlamenterekkel való találkozóján. A megbeszélésen az Európai Néppártot Járóka Lívia képviseli – tájékoztatott az EP néppárti képviselőcsoportja.