Az egyenlő bánásmódról szóló irányelv miharabbi felülvizsgálata

A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról" szóló európai tanácsi irányelv végrehajtásáról készített jelentést az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága.

   Vladimir Spidla, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztosa a 2007-es Esélyegyenlőség Éve kapcsán jelentette be tavaly októberben, hogy a Bizottság felül kívánja vizsgálni a vonatkozó irányelveket. Járóka Lívia európai néppárti képviselő, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében véleményezte a Kathalijne Buitenweg dán képviselő által jegyzett jelentést.
 Tervezetében Járóka Lívia ismételten figyelmeztetett a kisebbségek jogi védelmében megmutatkozó komoly hiányosságokra, valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy a vonatkozó törvények végrehajtása és kikényszerítése csupán korlátozottan érvényesül az etnikai kisebbségek nőtagjai. Ez különösen igaz a roma nők esetében, akik mind a nemi előítéletekkel, mind pedig a cigányellenességgel kénytelenek szembenézni.
Véleménytervezetében Járóka Lívia hangsúlyozta , hogy az Európai Bizottság részletesen elemezze az antidiszkriminációs törvények hatékonyságát a kisebbségeket és nőket sújtó rendszeres szegregáció elleni harc jegyében, valamint dolgozzon ki szabványt a faji megkülönböztetésről szóló adatok nemek szerinti bontásban való feldolgozására. A vélemény kéri a Nemi Egyenlőség Európai Intézetét, hogy következetesen kezelje a nemi megkülönböztetést; ily módon biztosítva a többszörös diszkrimináció kezelését az uniós intézmények szintjén.
 A véleménytervezet június 5-i szakbizottsági vitájában a képviselő kiemelte a kisebbségek erőteljesebb jogi védelmének szükségességét, illetve hogy a diszkriminációs ügyekben kiszabott büntetések túlzóan alacsonyak. Járóka Lívia reméli, hogy az Európai Bizottság minél hamarabb felülvizsgálja a kifogásolt rendelkezéseket. A Járóka-vélemény végleges változata a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság június 26-i ülésén kerül elfogadásra, míg a Buitenweg-jelentésről szeptemberben szavaz az Európai Parlament plénuma.

A cikk elkészítését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta