Uniós szakértők az etnikai kisebbségekért

Az etnikai kisebbségek társadalmi integrációjával, munkaerő-piaci részvételének növekedésével foglalkozó, az Európai Bizottság Munkaügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága által életre hívott szakértői csoport tartott beszámolót munkájáról az Európai Parlament Állampolgári Jogi és Szociális Bizottság közös meghívására.

Járóka Lívia (Fidesz/EPP-ED) képviselő, a bizottság tagjaként kifejtette ˝Számos részletes – köztük több az Európa Uniós intézmények által rendelt – tanulmány áll rendelkezésünkre a romákról, ezeket azonban sem tagállami, sem Uniós szinten nem követik politikai felelősségvállalást igénylő valós tettek. A romák kirekesztettsége évről évre nő.˝ A szakértői csoport feladata, olyan stratégia kidolgozása, amelyek segítségével megvalósul az etnikai kisebbségek teljes munkaerő-piaci részvétele az Európai Unión belül.  A munkacsoport másik kiemelt feladata, hogy az Esélyegyenlőség Európai Évének (2007) vége előtt jelentést nyújtson be az e témában megvalósítandó ajánlásokról. A csoport a civil társadalomban, a kutatás világában, a vállalatokban, a nemzeti és helyi hatóságoknál dolgozó, illetve etnikai kisebbségeket képviselő szakértőkből áll. A romák érdekeit a szakértői csoportban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Emberi Jogok és Demokratikus Intézményeknél tevékenykedő lengyelországi Andrzej Mirga, és a cseh Jarmila Balazova roma származású újságírók, Magyarországot Sertő-Radics István a Régiók Bizottságának munkatársa képviseli.

Járóka Lívia néppárti képviselő felhívta a szakértői csoport figyelmét arra is, hogy ˝A roma társadalom gazdasági felzárkóztatása az adott ország fejlődésének záloga. Ezért szükséges a roma kis- és középvállakozások hatékony támogatása, és az eddigi uzsora kamatra való hitelezést megfelelő mikrohitel rendszernek kell felváltania. A Képviselőasszony hangsúlyozta: ˝Sajnos ebben a kérdésben nincs összhang az Európai Unió és a tagállamok romákat érintő politikai irányvonalai között, nem tudunk sem a romákat célzó programok  példaértékű gyakorlatairól, sem a PHARE sikeres felhasználásáról  beszámolni. Az európai színtű pártok már felismerték annak jelentőségét, hogy programjaikban kiemelt kérdésként kezeljék a roma integráció kérdését. Saját pártom, az Európai Néppárt – az európai parlamenti pártok között elsőnként egy a roma kisebbség oktatási és foglalkoztatási helyzetének javítását tartalmazó programot fogadott el. Az Európai Néppárt dokumentuma stratégiai célként határozza meg a romák foglalkoztatottságának növelését a közszférában és a magánszférában, vállalkozásaik támogatását, és a képzés és átképzés erősítését.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218