Többszörös megkülönböztetés: az európai valóság

Strasbourgban az Európai Parlamentben, az előítélet-mentességet, a fogyatékkal élők jogait, az idős emberek jogait, és a homoszexuálisok esélyegyenlőségét zászlajára tűző frakcióközi munkacsoport közös szervezésében került megrendezésre, ˝Többszörös megkülönböztetés: az európai valóság " címmel, az Európai Bizottság kezdeményezte "Egyenlő Esélyeket Mindenkinek 2007" európai év adta lehetőségeket vizsgáló tanácskozás, mely külön figyelmet szentelt a többszörös hátránnyal indulóknak. Járóka Lívia, néppárti fideszes képviselő, az Anti-rasszizmus és Sokszínűség munkacsoport alelnöke hozzászólásában a tényleges, mérhető változást eredményező, innovatív programok és anyagi források hiányát emelte ki a legtöbb tagország 2007-re vonatkozó az esélyegyenlőséget célzó egyéves programjának kapcsán, de üdvözölte egyes országok, így Írország és Litvánia komoly anyagi és szakmai elkötelezettségét.

˝Az Európai Unió széles körű, stratégiailag meghatározott diszkriminációellenes harcának egyik kiemelkedő kezdeményezése az esélyegyenlőségi év. Az országok programterveit szemlélve azonban úgy tűnik, hogy nem minden esetben fogja célját elérni tagállami szinten, mivel egyes kormányok komolytalanul a látványpolitika egy újabb elemévé degradálják a programot. Különböző kormányok különbözően állnak a kezdeményezéshez. Néhányan, -a közép-kelet európai államok többsége csak a kötelező- az Európai Bizottság hozzájárulásával azonos- összeggel, 250 000 euróval és szakmailag gyenge programokkal, de vannak olyan kormányok, akik ennek az összegnek sokszorosával és progresszív, toleranciaerősítő és a kultúrák közötti párbeszédet kezdeményező elképzelésekkel, programokkal támogatják az európai kezdeményezést˝- mondta a képviselő.

Az Európai Bizottság tavaly októberben jelentette be, hogy felülvizsgálja a tagállamok tevékenységét a diszkriminációmentességet előíró európai irányelvek implementálása tekintetében. Vladimír Spidla, esélyegyenlőségi biztos a nem megfelelően teljesítő tagországok szakcionálását helyezte akkor kilátásba.

˝Bár az esélyegyenlőséget hirdető kampány stratégiájának legfőbb célkitűzése , hogy széles körben elfogadtassa az EU diszkriminációellenes törvénykezését, a tagállamok annak ellenére, hogy beépítették jogrendszerükbe az uniós  faji és a munkaerő-piacon tapasztalható megkülönböztetést tiltó irányelveket, a hiányosságok melyek a törvény átültetése és foganatosítása területén fedezhetőek fel, -ilyen  például a többszörös diszkrimináció bizonyíthatatlansága, az igazságszolgáltatásban és rendvédelemben dolgozók elégtelen megkülönböztetés-érzékeny képzése, a diszkriminációs esetekben eljáró felügyeleti szervek személy és forráshiánya,  kormányoktól való függősége és gyenge ismertsége az esetleges áldozatok, így például a romák körében- csökkenti annak használhatóságát és hatékonyságát. A találkozón  négy frakció közi munkacsoport  tagjai egyetértetek abban, hogy a közeljövőben a Állampolgári Jogok, Bel- és Igazságügyi  Bizottság által tervezett a faji egyenlőség direktívájának felül vizsgálatára irányuló  jelentésnek nagy szerepe lehet a diszkrimináció ellenes küzdelemben. ˝- tette hozzá Járóka.

Az Európai Bizottság 2007 januárjában indította útjára az “Egyenlő esélyeket mindenkinek” elnevezésű európai tematikus évet. Célja, hogy fokozza az állampolgárok figyelmét, mozgósítsa őket és megnyerje hosszú távú elkötelezettségüket az esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség érdekében. A kampány négy fontos pontja a jogok, a képviselet, az elismerés, és az egymás iránti tisztelet tudatosítása és megerősítése egy befogadóbb és mindenkinek egyenlő esélyeket biztosító Európa érdekében.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218