Markans felszolalasok

Az Európai Parlament késő esti plenáris ülésén , a liberálisok csoportjának képviselője, Mohácsi Viktória Európai Bizottsághoz írásban benyújtott romák közép- kelet Európából való tömeges elvándorlásának jelenségére felhívó kérdését vitatták meg.

Joaquín Almunia, az Európai Bizottság pénzügyi biztosa , az  Bizottság romákkal kapcsolatos intézkedéseinek felsorolás-szerű ismertetését követően kitért az év végére elkészülő Vladimir Spidla, a foglakoztatásért, a szociális ügyekért és esélyegyenlőségért felelős biztos által vezetett munkacsoport közreműködésével kidolgozott, ez év végén megjelenő  etnikai kisebbségek munkaerőpiacra való visszaintegrálásáról szóló dokumentumára.

A vitán Járóka Lívia néppárti képviselő beszédében kiejtette: ˝Az Európai Bizottságnak a pénzügyi keretek biztosításán túl, az ösztönzés, az ellenőrzés is feladata kell hogy legyen. Minden eszközt meg kell ragadnia a tagállamok befolyásolására és ki kell alakítania egy európai stratégiát. Zöld Könyvet várunk, a szegregáció megszüntetését,  munkát, egyenlő esélyeket, az esélyegyenlőséget célzó direktívákat nem teljesítő országok büntetését, hisz a  európai országokban jelenlévő  kirekesztés nem csak több száz éve óta ott élő az országokat alapvetően gazdagító népcsoportokat( például a romákat )érinti , hanem a többségi társadalmat is. Befolyásolja  Európa prosperitását, versenyképességét, különösképpen a jelenlegi  és várható európai demográfiai mutatók fényében, amikor is egy elöregedő Európában a romák a legnagyobb, legfiatalabb korösszetételű csoport, mely Európa és anyaországaik, ahol alapvetően boldogulásukat keresik, sikerességének záloga  is lehetnének.˝

A vitában részvettek Joaquín Almunia, az Európai Bizottság pénzügyi biztosa, Járóka Lívia (Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja),Mohácsi Viktória (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport),Claude Moraes (Az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja),Giusto Catania (Az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja),Elly de Groen-Kouwenhoven (A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja) és Sarah Ludford ( Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport).A levezető elnök által “nagyon markánsnak” ítélt felszólalásokat követően a biztos a képviselők várakozásai ellenére nem élt a válaszlehetőséggel, mint jelezte “nem kívánt reagálni”.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218