Európa szerte nemi és faji alapú megkülönböztetések az oktatás területén

2007. február elsején az Európai Parlament plénuma döntő többséggel elfogadta Vera Flasarova cseh képviselő asszony jelentését az oktatás terén fiatal nőket és a lányokat érő hátrányos megkülönböztetésről. Járóka Lívia néppárti képviselő a jelentéstétel árnyékjelentéstevője írásos nyilatkozatában rámutatott az európai unió szerepének fontosságára a romákat súlytó oktatási szegregáció megszüntetésében.

„Figel oktatási  biztos úr többször kifejtette, hogy az oktatás az integráció legmegfelelőbb eszköze. Fontos kérdés az , hogy az Európai Unió  hogyan tudja  befolyásolni a tagországokat továbbá, hogy mi a szerepe az Európai Bizottságnak a már régóta tartó romákat súlytó oktatási szegregáció megszüntetésért folyó harcban. A bizottságnak nem csak a  diskurzus alapjait kellene biztosítania ehhez a célkitűzéshez, de törekednie kell egy a romák jogait  érvényesítő európai stratégiát kidolgozására is. Az elsődleges cél megakadályozni a romák további marginalizációját , amire a legmegfelelőbb eszköz az  egyenlő színtű oktatáshoz való jog teljes érvényesítésére  .” – hangsúlyozta Járóka Lívia.

 

„A roma gyermekek lehetőségei a színvonalas oktatásban való részvétel területén különösen korlátozottak,   szegregált osztályokba és iskolákba , illetve „speciális” osztályokba kényszerülnek , melyekben, alacsonyabb színvonalú az oktatás és a felszereltség is. Vannak olyan európai országok ahol a roma gyermekek hatvan százaléka speciális, illetve kisegítő-intézményben tanul, tehát bizonyos tagországokban huszonhétszer nagyobb az esélye, hogy egy roma gyermek ilyen jellegű intézménybe képezze magát az elégtelen pedagógiai, és ellenőrző módszerek következtében.” -mondta el Járóka Lívia

 

A romák elsősorban alacsony iskolázottságuk következtében szorulnak ki a munkaerőpiacról.

Az antidiszkriminációs értekezés és az európai demográfiai változások okozta kihívás   fényében a romák munkaerőpiaci  hozzáférhetőségének javítása  komoly gazdasági erőforrást képviselne, ha a nemzeti kormányok  pénzeket  fektetnének be  a roma gyermekek iskoláztatásába és megfelelő lépéseket tennének  a megfelelő színtű nem elkülönített oktatás megvalósításának érdekében.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218