Több nőt az Európai Parlament szakbizottságainak élére!

2007. január 18-án az Európai Parlament strasbourg-i plenáris ülésén a képviselők elfogadták "A nemek közötti egyenlőségnek az európai parlamenti szakbizottságok keretében történő integrált megközelítése˝ szóló jelentést, melyet Anna Záborská néppárti képviselőasszony, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke terjesztett elő.

Járóka Lívia magyar néppárti képviselő a plenáris ülésen tartott beszédében méltatta a jelentésben foglaltakat és az Európai Parlamenten belüli szemléletváltozást sürgetett.

“Az európai intézményeken belül is tapasztalható, a nemi egyenjogúság kérdésével kapcsolatos szkepticizmus  sok esetben  annak a következménye, hogy az esélyegyenlőséget sokan – nagyon hibásan- versenyként, harcként élik meg, amelynek során a férfiak hatalomról és előnyökről kénytelenek lemondani a nők javára, akik ezt jogtalanul követelik” – mondta Járóka Lívia.

Annak ellenére, hogy a szakmai bizottságok többsége a nemek közötti egyenlőség kérdésének integrálása mellett foglal állást, a legtöbb szakbizottság mégis bármilyen, az egyenlőség megközelítésére irányuló stratégia nélkül alakította ki jövőbeli politikai célkitűzéseit. A jelentés többek között szorgalmazza a nők fokozottabb részvételét a szakbizottságok vezetőségében és az esélyegyenlőségi elvek sokkal erőteljesebb érvényesítését minden elkészítendő szakmai dokumentumban.

“Az Európai Parlament példaértékű intézmény. Ezt a státuszát azonban csak úgy tudjuk fenntartani és erősíteni, ha mindennapi parlamenti munkánk során,  szakbizottságaink munkájában a felelősség- és munkamegosztás tekintetében  is teljes mértékben képviseljük azokat az elveket, amelyeknek  európai szintű megvalósításáért küzdünk. Sokkal több bizottsági poszton szeretnénk nőket látni. A nemek közötti esélyegyenlőség megvalósításának  folyamatában nagy szerepe van az európai politikai pártoknak. Ezeknek törekedniük kell arra, hogy előmozdítsák a nők részvételét a közéletben és több nőt indítsanak a választásokon, itt a parlamentben pedig ösztönözzék és megteremtsék az igazságosabb és egyenlő képviseletet a vezetői posztokon.. Az Európai Parlamentnek példát kell mutatnia: nemcsak a szakmapolitikai ajánlásokban, – azok megalkotásában és kivitelezésében, a tervezéstől az értékelésig kell figyelni a nők egyenlő jogainak biztosítására -  de a parlamenten belüli, a gyakorlati, a struktúrát érintő keretek megalkotásánál is ugyanezt kell tenni. A változás megkezdésére a napokban lezajló szakbizottsági tisztségek elosztásának vitája, valamint a ˝2007 az Esélyegyenlőség Éve˝ megfelelő alkalmat ad – mondta Járóka Lívia képviselő.

Mindamellett, hogy a férfiak és nők esélyegyenlősége az európai közösség egyik alapelve, az európai parlamenti 24 bizottsága eddig kevés jelentőséget tulajdonított a nemek közötti egyenlőségnek. Jelenleg az Európa Parlament 785 tagja közül 239 nő. Magyarország 24 képviselőjéből 9-en hölgyek. Az Európa Parlament 1984-ben alapította meg a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, melynek Járóka Lívia az Európai Néppárt helyettes koordinátoraként 2004. júliusa óta tagja.

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218