Roma kerekasztal Brüsszelben

Brüsszelben az Európai Bizottság Bővítésért felelős főigazgatóságán a soros finn elnökség szervezésében került megrendezésre a Roma Informális Kerekasztal (MS-Roma Informal Contact Group) találkozója.

A Roma Informális Kerekasztal 1999-ben alakult, azzal a céllal, hogy a romákat érintő legmagasabb szintű európai intézkedéseket előkészítse és az információcsere, valamint a tapasztalatok átadásának fóruma legyen. A csoport, melynek tagjai az európai romákkal foglalkozó, nemzetközi civil, kormányzati és európai intézmények vezető beosztású képviselői, minden évben kétszer a soros Európa Uniós elnökség vezetése alatt találkozik. A résztvevők ez alkalommal az Európai Bizottság romákkal kapcsolatos tevékenységéről, a Roma Évtized Program akcióterveiről, a bécsi Rasszizmust és Idegengyűlöletet Figyelő Központ (EUMC) továbbfejlesztéséről,  az Európa Tanács  és az Európai Romák és Vándorlók Fórumának tevékenységéről, illetve az Európai Unión kívül élő, török, ukrán és koszovói romák helyzetéről tárgyaltak.

A félnapos tanácskozáson részt vett Járóka Lívia fideszes néppárti képviselő, aki szerint ˝hasonló magas szintű, végre tartalommal és információval teli, egyeztető találkozókra szükség van, hiszen míg számtalan nemzetközi -köztük nagy befolyással biró- szervezet foglalkozik a romák teljes integrációjának elősegítésével, ezek a szervezetek sokszor nincsenek aktív kapcsolatban egymással. Hiányzik az összehangolt, közös fellépés, a közös stratégiai tervezés és értékelés, ezért a jövőben európai parlamenti képviselőként további egyeztető találkozókat kezdeményezek.˝

A megbeszélésen előtérbe kerültek a Románia és Bulgária Európa Uniós csatlakozásával összefüggő romákat érintő kérdések is. ˝A tízes bővítés és most Románia és Bulgária csatlakozásával vitathatatlanul gyengül az a nyomás az emberi jogok területén, amit az Európai Bizottság gyakorolhatott a csatlakozást megelőzően ezekre az országokra. Az Európai Bizottságnak arra kell törekednie, hogy bár a tagállamok kisebbségpolitikája tagállami hatáskör, az alapvető emberi jogok, a diszkriminációmentesség, az oktatáshoz, munkához, és lakhatáshoz való jogok érvényesülését megkövetelje és ellenőrizze. 2006-ban történtek előrelépések, az Európai Bizottság álláspontját is sikerült a szakmai érvek mentén elmozdítanunk. Ennek eredményeképpen 2007-ben a romákat érintő európai uniós anti-diszkriminációs direktívák felülvizsgálatát, ha kell az országok szankcionálását várom, mint a diszkrimináció, így például az oktatási elkülönítés elleni fellépés hatékony eszközét.  Emellett 2007 végére elkészül egy a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrálását és társadalmi befogadását ösztönző- Spidla esélyegyelőségi biztos kezdeményezte- európai bizottsági ajánlás is. Szeretném elérni, hogy  az Európai Bizottság 8 biztosa alkotta, Barosso elnök és Frattini Igazságügyért, Szabadságjogokért és Biztonságért felelős alelnök vezetése alatt álló, egy évben négyszer ülésező  “Antidiszkriminációs, Alapvető Emberi Jogok és Esélyegyenlőségért felelős” munkacsoportja évente rendszeresen tárgyalja , összehangoltan tervezze és ellenőrizze az Európai Bizottság az európai romák  integrációjának érdekében végzett munkáját. Következő lépésként az unió minisztereit tömörítő Európai Tanács napirendjére szeretnénk ha felkerülne a romák ügye, mely reményeim szerint egyenes út lenne az európai romák helyzetét feltáró Zöld Könyvhöz, tehát egy cselekvési tervhez és konkrét, rövid távon érzékelhető eredményekhez” – mondta el a képviselő.

 

További információk:

Járóka Lívia:+32 228 45218